Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Adviseur

Wietske Terpstra

Bodemenergie - Watervoorziening.

Profiel

Sinds oktober 2012 werk ik als geohydroloog bij KWA. Daarvoor ben ik ruim 11 jaar als adviseur op het gebied van (grond)water actief geweest. Water is iets dat me altijd al heeft aangetrokken. En voor het welzijn van ons allemaal vind ik het belangrijk om hier ook goed mee om te gaan. In mijn werk vind ik het belangrijk om de klant zo goed mogelijk (rekening houdend met geldende wet- en regelgeving) en naar tevredenheid te helpen bij zijn vraagstuk. Luisteren, meedenken en waar nodig bijsturen zijn voor mij belangrijke kernbegrippen in mijn advisering richting de klant.

Specialismen

Als adviseur richt ik me voornamelijk op het verzorgen van vergunningaanvragen voor energiesystemen en grondwaterwinningen. Door mijn studie Hydrologie & Waterbeheer aan de Hogeschool Larenstein en mijn werkervaring als adviseur, ben ik daarnaast breed georiënteerd in het vakgebied Water. Zo houd ik mij bijvoorbeeld ook bezig met bemalingsvraagstukken, (geo)hydrologisch onderzoek, grondwatermonitoring en water in ruimtelijke ordening-gerelateerde vraagstukken zoals watertoetsen en waterhuishoudingsplannen.

Bekijk ook: