window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

René Koppers

Bodem en milieu

Profiel

Al ruim 20 jaar zet ik binnen KWA mijn kennis en ervaring in om bedrijven te ondersteunen bij hun vraagstukken op het brede vlak van bodem. Mijn doel is daarbij altijd hetzelfde: op een zo pragmatisch mogelijke manier de klant helpen zijn doelstelling te realiseren.

''Op een zo pragmatisch mogelijke manier de klant helpen zijn doelstelling te realiseren''

Specialismen

Mijn expertise en ondersteuning zet ik graag in bij zowel eenvoudige bodemonderzoeken voor een bouwvergunning, nul- of eindsituatieonderzoeken in het kader van de Wet milieubeheer, onderzoeken bij aan- en verkoop van onroerend goed, als bij complexe onderzoeks- en saneringstrajecten.

Bekijk ook:
Asbest

KWA is gespecialiseerd in advisering rondom verwijdering en beheersing van asbest in omvangrijke en complexe projecten i...

Bodem

In Nederland is de bodem een schaars goed. Elke vierkante meter wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Bedrijfsactivit...