window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Mujgan Omary

Geluid en lucht

Adviseur Geluid, ik hou me onder bezig met: 
• Industrielawaai
• Geluidmetingen
• Geluid als onderdeel van integrale milieustudies

Ik heb heel bewust voor deze organisatie gekozen. Een bedrijf wat de klant voor ogen heeft en waar oplossingsgericht wordt gewerkt.

''KWA is een bedrijf waar oplossingsgericht wordt gewerkt''
Bekijk ook:
Emissiereductie

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormen geur-, geluid- en lu...

Geluid

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormt industrielawaai een s...