Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Adviseur/HVK

Michel Braam

Brzo - BHV - (FiRe)BNO - Crisismanagement

Profiel

U, uw bedrijf en uw omgeving hebben er alle belang bij dat u en uw medewerkers veilig werken. Maar hoe doe je dat?
Het identificeren, (her) kennen en het blijven beheersen van uw arbo- en milieurisico’s is nodig om op een veilige wijze te ondernemen.
Mijn motto is; (her)ken samen met uw medewerkers uw risico’s, beheers deze en houd het praktisch en werkbaar.
Ik ondersteun en adviseer op zowel het preventief als het repressief benaderen van risico’s en, de beoordeling en de beheersing ervan. Een veilige (werk)omgeving is in ieders belang.

Specialismen

De bedrijven in vooral de zware industrie, waar ik heb gewerkt als middelbaar- en als hogere veiligheidskundige, heb ik geholpen in hoe je risico’s herkent en op welke wijze risicobeheersing kan worden georganiseerd en geïmplementeerd. Dat houdt concreet in dat ik heb ondersteund en geholpen in het mede ontwikkelen, opzetten, beheersen en verbeteren van veiligheidsmanagementsystemen (VMS) volgens vooral de Seveso/Brzo en OHSAS 18001-/ISO 45001-methodes. Ervaring in grote bouwprojecten en met het opstellen en of het beoordelen van V&G-plannen is ook aanwezig.

U kunt mij bij uitstek benaderen voor het beoordelen en het (her)inrichten van uw crisis- en BHV-bedrijfsnoodorganisatie (BNO). KWA heeft een pragmatische aanpak beschikbaar om, op basis van uw risicoprofiel, een effectieve crisis- en BNO-organisatie in te richten en vakbekwaam te houden.

Dus heeft u (praktische) ondersteuning nodig op het gebied van arbo, Brzo & (industriële) risicobeheersingsmaatregelen en/of het organiseren van een maatwerk crisis- of bedrijfsnoodorganisatie? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Bekijk ook: