Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Senior adviseur

Martin van der Slik

Vergunningen - Lucht - Milieu.

Profiel

De klant helpen alsof het een collega is die om ondersteuning vraagt en gebruik wil maken van mijn deskundigheid. Dat is mijn kracht; denken in de belangen van de klant, op zowel korte als lange termijn. Ik geef mijn mening over de voorgelegde zaak, ook als daarvoor weerstand bij de klant moet worden overwonnen. Nauwgezetheid en een grote mate van dossierkennis is mij vertrouwd.

Specialismen

In mijn rol als senior adviseur ondersteun ik bedrijven bij diverse vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving, zoals bij vergunningaanvragen (procesbegeleiding en strategiebepaling). Ook voor juridische vraagstukken (bezwaar- en beroepsprocedures en handhaving), luchtemissies, geur en interim-management, zet ik mijn expertise in.

Bekijk ook: