window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Martin van der Slik

Vergunningen en juridische vraagstukken

Profiel

De klant helpen alsof het een collega is die om ondersteuning vraagt en gebruik wil maken van mijn deskundigheid. Dat is mijn kracht; denken in de belangen van de klant, op zowel korte als lange termijn. Ik geef mijn mening over de voorgelegde zaak, ook als daarvoor weerstand bij de klant moet worden overwonnen. Nauwgezetheid en een grote mate van dossierkennis is mij vertrouwd.

''Ik geef mijn mening over de voorgelegde zaak, ook als daarvoor weerstand bij de klant moet worden overwonnen''

Specialismen

In mijn rol als senior adviseur ondersteun ik bedrijven bij diverse vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving, zoals bij vergunningaanvragen (procesbegeleiding en strategiebepaling).

Ook voor juridische vraagstukken (bezwaar- en beroepsprocedures en handhaving), luchtemissies, geur en interim-management, zet ik mijn expertise in.

Bekijk ook:
Vergunningen en strategie

Naast de wet- en regelgeving dienen bedrijven te voldoen aan voorschriften zoals vastgelegd in de milieuvergunning(en). ...

Lucht en geur

Onze specialisten brengen de effecten en beheersmogelijkheden van emissies in kaart, met als doel dat de emissies voldoe...