window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Marcel Booi

Bodem- en grondwateronderzoek

Profiel

Binnen KWA hou ik me bezig met de uitvoerende werkzaamheden bij opdrachtgevers. Daardoor ben ik veel onderweg en weinig aanwezig op kantoor. Inmiddels heb ik ruime ervaring opgebouwd in bodem- en grondwateronderzoek en milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen. In 2017 heb ik de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige afgerond. Sinds die tijd doe ik ook veiligheidsprojecten.

''Mijn ervaringen met de opdrachtgever 'op locatie' deel ik met de adviseurs op kantoor''

Specialismen

Binnen mijn functie heb ik vaak te maken met tegenstrijdige belangen . Het is voor mij een uitdaging alle partijen zo te laten samenwerken dat het werk zo goed mogelijk door kan gaan. Dat bereik ik door goed te luisteren en goed om te gaan met ieders belang. Ik zie dat als een belangrijke taak en verantwoordelijkheid.

Mijn ervaringen met de opdrachtgever 'op locatie' deel ik met de adviseurs op kantoor. Deze actieve en interne samenwerking zorgt voor een optimaal advies naar onze opdrachtgever.

Bekijk ook:

09-08-2021

Tree voor tree de Safety Culture Ladder op

Maakt u voor de bedrijfsveiligheid gebruik van de Safety Culture Ladder, ook wel Veiligheidsladder g...

Bodem

In Nederland is de bodem een schaars goed. Elke vierkante meter wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Bedrijfsactivit...

Veiligheidsadviseur ADR

Zijn er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig? In dat geval is de kans groot dat er één of meerdere activitei...