Jerry Kamperveen

Proces- & Machineveiligheid

Sinds februari 2019 werk ik als adviseur procesveiligheid en machineveiligheid bij KWA. De afgelopen 18 jaar ben ik (opgeleid als chemisch technoloog) werkzaam geweest als specialist en onderzoeker op het vakgebied industriële veiligheid.

Diverse bedrijven en instellingen heb ik kunnen helpen en adviseren bij vele (technische) veiligheidsvraagstukken. Hierbij heb ik gevraagd en ongevraagd de vinger gelegd op tekortkomingen of verbetermogelijkheden van installaties, systemen, procedures, bedrijfsvoering en menselijk handelen.

Vanuit het systeemdenken gaat mijn aandacht vooral uit naar de gehele veiligheidsketen van ongewenste of gevaarlijke situaties tot (daadwerkelijke) schade aan mens, milieu en installaties. Graag help ik bedrijven om op een duurzame wijze de veiligheid op een hoger plan te krijgen.

Bekijk ook: