Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Senior adviseur

Jan Knaapen

Bodem - Herontwikkeling.

Profiel

Als senior adviseur op het brede werkveld van bodem loop ik al heel lang in dat wereldje rond. De managementfunctie die ik lange tijd bij KWA heb vervuld, maakt dat ik kennis heb mogen opdoen op een veelzijdig terrein, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Dat alles kan ik nu inzetten om klanten te helpen met gedegen en pragmatische adviezen. Vooral aan complexe en dus uitdagende herontwikkelings- of realisatieprojecten wil ik graag een bijdrage leveren. Op beleidsniveau vertegenwoordig ik de belangen van het bedrijfsleven in enkele landelijke overlegorganen.
Als oude rot in het vak is het prettig kennis en ervaring te kunnen delen met collega’s. De veelzijdigheid in contacten met collega’s en klanten maakt dat je nooit uitgeleerd raakt.

Specialismen

Strategisch advies geven op de werkvelden vastgoed en realisatie en dan specifiek op de vakgebieden asbest, bodem, ruimtelijke ordening en milieu blijft uitdagend om te doen. Ik probeer duidelijk te zijn naar de klant, maar zal ook stevig onderhandelen namens die klant. Hoe complexer het vraagstuk, hoe leuker ik het vind. Of de klant een multinational is of een privépersoon maakt me niet uit: als het advies maar goed is en tot een positief resultaat leidt.

Bekijk ook: