VHL Veiligheidsdag – de veiligheidsladder in the spotlight

Op 27 november 2018 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de Veiligheidsladder, de VHL Veiligheidsdag.

23-10-2018

Al jarenlang helpt en ondersteunt KWA Bedrijfsadviseurs bedrijven bij het beklimmen van de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder is een certificeringsschema dat zich richt op veiligheidsgedrag. Wij zijn kennispartner van de Veiligheidsladder en betrokken bij de ontwikkeling van de ladder.

Wij brengen deze informatiedag graag bij u onder de aandacht.
Waarom? Omdat er nog steeds te veel ongelukken gebeuren op de werkvloer. Bedrijven steken veel energie, tijd en aandacht in veiligheid, maar cijfers van inspectie SZW bewijzen dat dit niet leidt tot minder ongevallen. Het aantal ernstige bedrijfsongevallen stijgt de laatste jaren zelfs met gemiddeld 10% per jaar. De ‘missing link’, de insteek die bedrijven werkelijk verder kan brengen bij het vergroten van de veiligheid, is menselijk gedrag.

Randvoorwaarden + Gedrag = Resultaat
KWA Bedrijfsadviseurs gaat uit van de filosofie dat het minimaliseren van (verzuim)ongevallen plaatsvindt door enerzijds randvoorwaardelijk te zorgen voor een veilige werkomgeving en anderzijds te investeren in het verkrijgen van het gewenste gedrag.

Wij hebben voor de Veiligheidsladder een gebalanceerde aanpak ontwikkeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan alle systeemeisen én daadwerkelijk verandering in gedrag bewerkstelligd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Veiligheidsladder.

De VHL Veiligheidsdag
De vragen die tijdens de VHL Veiligheidsdag op dinsdag 27 november aan de orde komen zijn:

Waarom moet mijn organisatie aan de slag met de Veiligheidsladder en welke opdrachtgevers vragen ernaar?
Hoe gaan ProRail en TenneT hiermee om?
Wat is het verschil met VCA en ISO 45001?
Welke stappen moet ik nemen om gecertificeerd te worden, hoe pak ik dit praktisch aan en wat is de doorlooptijd?
Wat kost het en wat levert het op?
In de ochtend zijn er plenaire lezingen door vooraanstaande sprekers. In de middag worden verschillende workshops aangeboden door Ladder Certificerende Instellingen, erkende kennispartners en TenneT. Deze workshops geven handvatten om met de ladder aan de slag te gaan en te certificeren.

Komt u ook?
Meer informatie hierover vindt u op de website van de NEN.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Linda Gentner of Anneké Slenters.

Bekijk ook:
Webinar Procesveiligheid

Is uw proces veilig genoeg? Wanneer heeft u dit de laatste keer onderzocht? Leer meer in ons webinar...

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Bedrijfscultuur

Bij veranderingen binnen een bedrijf is ‘menselijk gedrag’ een voornaam aandachtspunt. Een aspect wat veelal echter ...