Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Nieuws

Life Cycle Performance: levenscyclus in de keten en CO2-reductie bijeen

Kunnen we u helpen bij het inspelen op de circulaire economie? Neem vooral de regie in eigen hand! Even terug in de tijd: de 1e nationale ‘Dag van de Circulaire Economie’ vond begin dit jaar plaats. Daarmee is het uitvoeringsprogramma ‘Nederland Circulair’ van start gegaan in een aantal transitie-agenda’s.

11-06-2019

De EU en daarmee Nederland wil een vergaande circulaire economie in 2050. Een variatie aan stakeholders spoort bedrijven dan ook aan steeds meer hierop in te spelen. Maar neem vooral de regie in eigen hand! De Life Cycle Performance uit de ISO14001 is daarbij een prima middel.

Verweven met CO2-reductiedoelen

Bedrijven kunnen zich voor ISO 14001 mét het onderdeel CO2-reductiemanagement certificeren. Dit vraagt een kwantitatieve analyse van de CO2-emissie in elke ketenstap. Deze methodiek komt overeen met de scope 3-benadering uit de CO2-prestatieladder (niveau 4 & 5).

Scope 3 is daarnaast een onderdeel geworden van het Klimaatakkoord voor de industrie. Zo is de circulaire economie verweven met de CO2-reductiedoelen. Een ander voordeel is dat bedrijven door de integratie van ISO 14001 en CO2-reductiemanagement voldoen aan de eisen van de EED Energieaudit. Een win-win, zeggen we dan. 

Kwalitatieve en kwantitatieve analyse maken 

KWA helpt industriële bedrijven met het maken van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de CO2-emissie in elke ketenstap. De analyse die wij maken, beslaat alle levenscyclusstappen in onder andere grondstoffen, productie en vervoer. In elk onderdeel bekijken we wat de footprint van het product is, uitgedrukt in CO2-emissie, wat de bijbehorende milieuaspecten zijn en hoeveel invloed u in deze stap kunt uitoefenen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact op. 

Bekijk ook:
Bijeenkomst

11-12-2019 - Amersfoort

Workshop over energietransitie in het Klimaatakkoord

Naar CO2-neutraal produceren

Lees meer