06-04-2021

Lastenverlichting bij de beoordeling van de inzet van een werkbak

Per 1 juli 2020 is er een wijziging op artikel 7.23d van het Arbobesluit. Dat betekent dat u verplicht een gecertificeerde veiligheidskundige moet inhuren bij het inzetten van een werkbak. De Rijksoverheid wil dit artikel wijzigen zodat deze verplichting vervalt. U kunt tot en met 29 april reageren op de ontwerptekst van de Rijksoverheid.

Artikel 7.23 Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

Sinds de wijziging van artikel 7.23d van het Arbobesluit vanaf 1 juli 2020 is het verplicht een gecertificeerde veiligheidskundige in te huren bij het inzetten van een  werkbak.

Voorgestelde wijziging artikel 7.23d Arbobesluit

Ten aanzien van artikel 7.23d is per 1 april 2021 door de Rijksoverheid een voorstel gedaan om artikel 7.23 Arbobesluit te wijzigen.  De voorgestelde wijzigingstekst is beschikbaar via deze link.  

Op de ontwerptekst kan tot en met 29 april 2021 worden gereageerd.

Wat omvat de wijziging?

In artikel 7.23d Arbobesluit vervalt de verplichte inzet van een gecertificeerde hogere veiligheidskundige die beoordeelt of de inzet van een hijswerktuig met werkbak of werkplatform gerechtvaardigd is. 

De eisen aan het schriftelijke werkplan worden in verband  met  voornoemde wijziging  aangepast. Ook wordt gespecificeerd hoe de maximale windsnelheid moet worden gemeten. Deze wijzigingen moeten zorgen voor een lastenverlichting.

Daarnaast worden enkele voorschriften op het gebied van certificatie en registratie aangepast en diverse redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Bekijk ook:
Geschreven door
Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Interim HVK / MVK (bouw, industrie)

Bij een tekort aan interne kennis of mankracht en/of bij de vraag naar een externe specialistische kijk, levert KWA Bedr...