KWA Duurzaamheidsverslag 2017 is uit

Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp in de maatschappij. Efficiënt gebruik van grondstoffen en energie is urgent, gezien de klimaatverandering.

30-04-2018

Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp in de maatschappij. Efficiënt gebruik van grondstoffen en energie is urgent, gezien de klimaatverandering. KWA Bedrijfsadviseurs geeft bedrijven advies, waarbij onder andere deze onderwerpen centraal staan.

Terugblik 2017
In 2017 zijn veel duurzame resultaten geboekt bij onze relaties of bij de planvorming daarvan. We deden projecten die direct gerelateerd waren aan duurzaamheid, zoals het opstellen van energiebesparingsplannen (EEP). Maar ook indirect, zoals het inrichten van een proactieve veiligheidscultuur.

De specialistische adviezen die KWA geeft, zijn altijd gericht op de lange termijn en hebben een duurzaam resultaat. Onze adviezen houden rekening met (toekomstige) wet- en regelgeving en zijn gericht op het optimaliseren van een duurzame bedrijfsvoering.

In het duurzaamheidsverslag lichten we twee projecten uit:

  • Universiteit Utrecht: KWA heeft voor de Universiteit Utrecht een Integrale Energiestrategie opgesteld en gezamenlijk uitgewerkt. Doel van deze strategie is een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030.
  • PON Logistics: in samenwerking met KWA heeft Pon een systeem opgezet om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor hun medewerkers zo goed mogelijk te beheersen. Om voor hen een veilige en gezonde werkomgeving te creëren met een hoog veiligheidsbewustzijn.

Verder laten we in het verslag onze eigen ‘voetafdruk’ zien.

Plannen 2018
In 2018 gaat KWA door met het geven van duurzame adviezen en het ondersteunen in de implementatie. Dit jaar start onze deelname in het project INDUCE op Europees niveau. In dit project staan omgang met de techniek en gedragsverandering centraal.

Onze interne duurzaamheidkwesties zijn, in verhouding tot onze werkzaamheden voor bedrijven, in omvang en impact beperkt. Toch maakt duurzaamheid vast onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. Dit jaar voeren wij actief beleid op het verduurzamen van het kantoorpand, het terugdringen van het aantal te rijden kilometers en stimulatie van duurzaam gedrag van de eigen medewerkers.

Verslag in infographic-stijl
Wij presenteren u het KWA Duurzaamheidsverslag 2017 in compacte en visuele vorm. In één oogopslag ziet u alle belangrijke highlights.

Naar het Duurzaamheidsverslag 2017.

Bekijk ook:
Geschreven door
Frank Waenink
Thermische energie en stralingshygiëne

Tel.: 0334221347

E-mail: fw@kwa.nl

Volgend bericht

03-05-2018

Bedrijfscultuur

In 2017 hebben 70 dodelijke bedrijfsongevallen plaatsgevonden. Dit jaar staat de teller al weer op 1...

Vorig bericht

24-04-2018

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving over het eerste kwartaal van 2018, zijn sinds afgelopen wee...