window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

31-05-2021

Inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking, aldus minister Ollongren. 

Met een kamerbrief van 26 mei 2021 heeft minister Ollongren zowel de Eerste als Tweede Kamer geïnformeerd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari 2022 wordt verplaatst naar 1 juli 2022.

Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies , waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

De belangrijkste reden voor het uitstel is dat er meer tijd nodig is om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in te regelen. Ook heeft het bevoegde gezag meer tijd nodig om met het DSO te oefenen.

Neem bij vragen contact op met onze adviseurs. 

Bekijk ook:
Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Geschreven door
Jette Muijsson
Milieu en veiligheid

Tel.: 0334221379

E-mail: jm@kwa.nl

Vorig bericht
Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...