window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Louis van Deutekom

Lucht/geur en gevaarlijke stoffen

Profiel

Enkele belangrijke eigenschappen van mij zijn: betrouwbaar, integer en behulpzaam. Ik streef naar een langdurige duurzame relatie met mijn klanten waarin klanten eerlijk en open hun problemen en plannen bij mij neer kunnen leggen. Op deze wijze kan ik hen het best helpen om oplossingen aan te dragen en om plannen te helpen realiseren.

Specialismen

De afgelopen vijftien jaar heb ik mij ontwikkeld tot een veelzijdige adviseur met brede en diepe kennis op milieu- en veiligheidsgebied. Daarnaast heb ik mij verder gespecialiseerd in lucht- en geurproblematiek en in het inrichten van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen (PGS).

Bekijk ook:
Stikstofdepositie en natuurbescherming

KWA doet onderzoek naar stikstofdepositie binnen uw bedrijf. Dat onderzoek heeft u nodig bij bijvoorbeeld uitbreiding. D...

Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...