window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Henk Bootsma

Operational excellence

Profiel

Met mijn kennis over implementatie- en verbetertrajecten van managementsystemen ben ik in staat organisaties tijdens deze trajecten optimaal te begeleiden binnen alle geledingen van de organisatie.Ik ben een ondernemende teamplayer die snel inzetbaar is en zich gemakkelijk aanpast aan de omgeving.

Samen met de klant zoek ik naar de (duurzaam )oplossing die het beste bij hem past qua ambitie en cultuur. Kernbegrippen zijn: efficiency en effectiviteit.Daarbij kan ik putten uit ruim 25 jaar kennis, kunde en ervaring, opgedaan in diverse functies binnen productieorganisaties. De laatste tien jaar werk ik als senior adviseur.

''Samen met de klant zoeken naar de beste oplossing''

Specialismen

Mijn specialiteit is, naast het implementeren van managementsystemen, het verbeteren van bedrijfsprocessen en te komen tot 'Operational Excellence'.
Ik acteer hierbij veelal op het snijvlak van organisatie en systemen. Mijn kracht is het aanreiken van de juiste technieken en methoden die zijn afgestemd op het ambitieniveau en het lerend vermogen van de organisatie. Het geven van trainingen op het gebied van kennis of awareness maken hiervan onderdeel uit.

Daarnaast zet ik mijn expertise in voor interim-management op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Mijn drive is tijdens deze trajecten draagvlak te creëren voor de te nemen beslissingen om samen het beoogde doel en resultaat te bereiken.

Bekijk ook:
Interim-ondersteuning

Bij een tijdelijk tekort aan kennis of mankracht door (on)voorziene omstandigheden, levert KWA interim-ondersteuning op ...

Externe veiligheid / Brzo

Externe veiligheid/Brzo gaat over risicobeheersing rondom uw bedrijf: als u met gevaarlijke stoffen werkt, moet u niet a...

Procesveiligheid / Hazop

Een grote variëteit aan installaties, van procesinstallaties voor productie tot ondersteunende installaties (utilities)...

Managementsystemen

Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie zijn enkele voorbeelden van aspecten waar een bedrijf aandacht aan bestee...