(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Op zoek naar oplossingen over Explosieveiligheid (ATEX)?

Voldoen aan ATEX

Voldoen aan wetgeving rond ATEX is complex, tijdrovend en specialistisch. ATEX stopt echter niet bij het opstellen van een explosieveiligheidsdocument of eenmalige inspectie. Er is meer nodig. KWA gebruikt de praktische ATEX-driehoek.

Procestechniek en Hazop

Gerard Oude Wesselink
E-learning Awareness Explosieveiligheid ATEX

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers voldoende kennis hebben om de regels van ATEX-zones na te leven? En dat zij zich b...

Water- en procestechniek

Klaas de Jong
Explosieveiligheid / ATEX

Uw bedrijf moet invulling geven aan verschillende onderdelen van het explosieveiligheidsbeleid. Dit om te voldoen aan he...

Explosieveiligheid/ATEX

Bedrijven die processen hebben die explosierisico’s met zich mee kunnen brengen, moeten deze risico's inventariseren en beoordelen via een verdiepende RI&E. Dit wordt ook wel het explosieveiligheidsdocument (EVD) genoemd. Maar om de explosierisico’s goed te beheersen is meer nodig dan alleen een EVD. Dat ziet u in de ATEX-driehoek:

Via deze link kunt u de driehoek aanvragen. 

1. Voorschriften

Het nagaan en beoordelen van de explosierisico’s staat in het explosieveiligheidsdocument. Het EVD is de rode draad binnen een organisatie om het explosiegevaar te kunnen beheersen. Om de explosierisico’s goed in te kunnen beoordelen, moet u verschillende onderdelen nagaan zoals: stofgegevens, aanwezige installaties en processen, ontstekingsbronnen, organisatorische en technische maatregelen.

Op basis van het verkregen inzicht worden de locaties waar sprake is van explosiegevaar in zones ingedeeld.

2. Beleid

Om de voorschriften en maatregelen die voortkomen uit het EVD tot uitvoer te brengen, dient u verschillende zaken en structuren binnen een bedrijf te regelen. ATEX wordt dan bijvoorbeeld onderdeel van de werkvergunning, wijzigingenbeheer, onderhouds- en inspectieprotocollen, inkoopprocedures, e.d.

Medewerkers moeten voldoende worden opgeleid en getraind en dienen noodzakelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op ATEX-gebied te krijgen. 

3. Praktijk

De laatste stap waarbij de bovengenoemde voorschriften en beleid goed én aantoonbaar in de dagelijkse praktijk tot uitvoering zijn gebracht, is vaak de meest lastige of ingrijpende stap.

Om daadwerkelijk de explosierisico’s te beheersen, moet u in de praktijk (in het veld) verschillende zaken aantoonbaar maken,  bijvoorbeeld: installatie van apparatuur onderhoud aan apparatuur, werken binnen gezoneerd gebied en signalering van de ATEX-zones.

ATEX en KWA: het explosieveiligheidsdocument en meer

Het explosieveiligheidsdocument (EVD) moet begrijpelijk, overzichtelijk, uitvoerbaar en navolgbaar zijn. Met deze uitgangspunten wordt het document door de adviseur van KWA ingevuld en vormgegeven. In het document staan de processen, procedures en werkwijzen van de klant, en de wettelijke verplichtingen centraal.

Hierdoor kan het EVD met de voorschriften goed gebruikt voor het opzetten van het explosieveiligheidsbeleid en de vertaling naar de praktijk.

Plan van aanpak

Een volledig EVD bevat altijd een plan van aanpak. In dit plan staan de afwijkingen en de benodigde maatregelen of verbeteringen om de explosierisico’s te kunnen beheersen en te voldoen aan de verplichtingen. Waar nodig helpt KWA bij het opstellen van de juiste verbetermaatregelen. Hierbij sluiten we aan op de toekomstvisie van uw bedrijf.

KWA ATEX-experts

KWA Bedrijfsadviseurs is expert op het gebied van explosieveiligheid. Onze ATEX-adviseurs zijn volledig ATEX opgeleid. Het is hun drive de complexe ATEX-materie te doorgronden en om te zetten in praktische handvatten.

Heeft u vragen of advies nodig over ATEX? Neem contact op met één van onze adviseurs.