window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Verslaglegging

Bedrijven hebben te maken met wet- en regelgeving en andere verplichtingen, wat veelal valt binnen het takenpakket van een KAM-verantwoordelijke. Als er door drukte of andere oorzaak een knelpunt dreigt te ontstaan, voorziet KWA in levering van een adviseur. Zo blijft de uitvoering van reguliere taken gegarandeerd.

Periodieke KAM-verplichtingen deskundig verzorgd
Bedrijven hebben te maken met wet- en regelgeving en andere verplichtingen, wat veelal valt binnen het takenpakket van een KAM-verantwoordelijke. Als er door drukte of andere oorzaak een knelpunt dreigt te ontstaan, voorziet KWA in levering van een adviseur. Zo blijft de uitvoering van reguliere taken gegarandeerd.

Periodieke verslaglegging
Voortgang van milieu-, kwaliteit- en arbo-aspecten dienen veelal periodiek te worden gerapporteerd. Deze verslaglegging moet duidelijk én compleet zijn en wellicht zelfs gericht op (continue) verbetering. KWA biedt ondersteuning bij het opstellen van diverse (verplichte) periodieke rapportages/verslagen, zoals het elektronisch milieujaarverslag (e-mjv), de E-PRTR en duurzaamheidsverslagen. Zo blijft u in compliance en bent u verzekerd van deskundige invulling.

Invulling op maat
Incidentele KAM-onderwerpen worden vaak op projectbasis ingevuld door onze adviseurs. Voor uitgebreidere trajecten en/of vervanging van preventiemedewerker/KAM-manager, is invulling op interim-basis meer geschikt. Nog uitgebreider is de outsourcing van taken aan onze specialisten.
KWA stelt samen met u vast welke KAM-activiteiten worden uitgevoerd, welke rol wordt vervuld en wat de periode is. De scope, specificaties, bijzonderheden en resultaatsverplichtingen worden vooraf en in overleg met u vastgelegd. Zo weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

Bekijk ook

15-08-2021

Samen uw duurzame toekomst verkennen

Samen aan de slag om duurzaamheid echt op de kaart te zetten, met een gloednieuwe methode. 

13-06-2019

Reststromen herwaarderen

Bedrijven nemen grondstoffen in en produceren afval en reststromen die ze afvoeren. De grondstoffen ...

Betrokken adviseurs
Marcel van den Bovenkamp
Energiemanagement en duurzaamheid

Tel.: 0334221345

E-mail: mb@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Makeonline software

Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw visie op compliance of het verbeteren daarvan. Met Makeonline bieden wij maatwer...