Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Verduurzaming / circulaire economie

KWA Bedrijfsadviseurs zet haar kennisspecialismen in om ondernemingen praktisch te helpen en duurzaam ondernemen concreet te maken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid zijn brede begrippen waaraan elke onderneming een eigen invulling geeft.
KWA Bedrijfsadviseurs zet haar kennisspecialismen in om ondernemingen praktisch te helpen en duurzaam ondernemen concreet te maken. Dit kan zijn voor inhoudelijke aspecten als veiligheid of blootstelling (People), en water of energie/CO2 (Planet), of voor procesbegeleiding bij het formuleren en implementeren van duurzaamheidsbeleid (Profit).

Wij hebben een uniek model ontwikkeld voor de duurzame ontwikkeling van ondernemingen. Hierin onderscheiden wij de opeenvolgende fasen van Risicobeheersing, Optimalisatie, Strategische integratie tot Duurzaam bedrijf. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken.

De fase Risicobeheersing vormt het fundament van duurzame ontwikkeling. Iedere onderneming moet zich bewust zijn van de omgeving waarin hij opereert, de stakeholders waar hij mee te maken heeft, welke risico’s er zijn en met welke wet- en regelgeving de onderneming compliant moet zijn. Wanneer de risico’s geïdentificeerd zijn en beheerst worden, is de volgende stap het verbeteren van de performance en efficiëntie van uw processen (‘Optimalisatie’). Van Strategische Integratie en Duurzaam Bedrijf is sprake als met ketenpartners en overige stakeholders samengewerkt wordt aan het verminderen van de duurzaamheidsimpact van de onderneming.

Of het nu om een installatieconcept of om energie-, CO2-, water-, veiligheid-, of geluidaspecten gaat, KWA adviseert u bij een veelheid aan duurzaamheidsvraagstukken. In uw bestaande bedrijfsvoering, maar ook bij nieuwbouw of renovatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van footprints, het bepalen van relevante duurzaamheidskeurmerken/-certificaten zoals BREEAM of CO2-prestatieladder, of het voldoen aan duurzaamheidscriteria in inkooptrajecten. Maar ook aan het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn van medewerkers en het borgen van de bereikte resultaten in uw (MVO-)managementsysteem.
Bekijk ook:
Nieuws