Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Proces- en installatietechniek

Een productieproces kent diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. Dit geldt voor de procesinstallaties, de voorzieningen (utilities) en de wijze waarop processen en utilities zijn gekoppeld. Een lange levensduur met optimale procesomstandigheden levert de hoogste productkwaliteit...

Het samenspel tussen ontwerp en operationele zaken
Een productieproces kent diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. Dit geldt voor de procesinstallaties, de voorzieningen (utilities) en de wijze waarop processen en utilities zijn gekoppeld. Een lange levensduur met optimale procesomstandigheden levert de hoogste productkwaliteit tegen de laagste kosten.

Diepe en brede kijk op processen
Procestechniek is in feite een samenstelling van bewerkingen van een productieproces, gebaseerd op scheidingstechnologie en reactortechnologie. Deze processen hebben energietechnieken nodig om in stand te blijven, zoals onder andere koelen, verwarmen, comprimeren, vacuümtechniek, pompen en mengen. Een goede afstemming van deze processen levert een hoge kwaliteit product tegen lage kosten.

Van ontwerp tot praktische invulling
KWA stelt proces- en installatietechnische ontwerpen op en/of toets of de doelstellingen gerealiseerd of realiseerbaar zijn. Dat geldt ook voor de praktische kant met projectbegeleiding tijdens de bouw, waarbij optimalisatie van het productieproces continue aandacht heeft. Daarbij voeren we procesanalyses en –metingen uit, waarbij we, onder andere, kijken naar procesefficiency en energie-efficiency, energiebesparing en operationele performance.
Bekijk ook:
Nieuws