window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Explosieveiligheid / ATEX

Er wordt vaak gedacht dat explosieveiligheid zich richt op het onderverdelen van explosiegevaarlijke gebieden in zones en het beveiligingen van de aanwezige ontstekingsbronnen. Veel bedrijven hebben echter te maken met een grote hoeveelheid en diversiteit aan ATEX-zones...

Risico onderkennen om oplossingen te genereren
Er wordt vaak gedacht dat explosieveiligheid zich richt op het onderverdelen van explosiegevaarlijke gebieden in zones en het beveiligingen van de aanwezige ontstekingsbronnen. Veel bedrijven hebben echter te maken met een grote hoeveelheid en diversiteit aan ATEX-zones, die dan ook nog op onpraktische plekken zijn gesitueerd. Dit levert omslachtige werkwijzen op die door operators als lastig worden beschouwd. En deze omslachtige werkwijzen maken de kans op fouten of het afwijken van de juiste werkprocedure aannemelijk.

Veilig ontwerpen
KWA streeft in het algemeen naar het voorkomen van separate ATEX-zones. Bij voorkeur door reeds in de ontwerpfase van de installatie zo goed mogelijk rekening te houden met procesrisico’s die zich tijdens de gebruiksfase kunnen voordoen. Risico’s op voorhand wegnemen is immers eenvoudiger dan op termijn beheersen.

ATEX-risico’s praktisch invullen
Natuurlijk heeft explosieveiligheid te maken met het onderverdelen van explosiegevaarlijke gebieden in ATEX-zones en/of het beveiligen van ontstekingsbronnen. Maar veel ATEX-zones en de diversiteit ervan, die bij veel bedrijven ook nog op zeer onpraktische plekken zijn gesitueerd, vormen een risico.

Simpele aanpassingen, minder ATEX-zones
Soms zijn risico’s relatief eenvoudig te beperken, zoals door het gebruik van zo min mogelijk koppelingen en flenzen binnen het ontwerp. Of het gebruik maken van drukvaste of drukstootvaste onderdelen, om een explosie te kunnen opvangen in die delen waar een grote kans op een explosieve atmosfeer heerst. Houd in ieder geval altijd rekening met de positionering van stortplekken, tapkranen en kijkglazen. Met dit soort oplossingen voorkomt u een grote hoeveelheid aan zones in de fabriek.

Opleiding

U kunt het kennisniveau van het personeel op het gebied van explosieveiligheid en werken binnen ATEX-zones verhogen door de e-learning awareness explosieveiligheid. KWA biedt de volgende e-learnings aan:

E-learning Awareness Explosieveiligheid 
E-learning Veilig aan de slag 
E-learning Vertil je niet 
E-learning Auditvaardigheden 

Benieuwd naar de e-learning trainingen? Stuur een e-mail naar e-learning@kwa.nl of neem contact op met ondergetekende om vrijblijvend een demovoucher aan te vragen. Met een demovoucher volgt u kosteloos en vrijblijvend 1 e-learningtraining. Daarna kunt u beslissen of u deze wilt aanschaffen voor uw medewerkers.

Bekijk ook

03-02-2020

Mobiele arbeidsmiddelen binnen een ATEX-zone

Werkzaamheden worden op allerlei plaatsen uitgevoerd, ook binnen zogeheten gezoneerde gebieden. Aan ...

Betrokken adviseurs
Fokko van de Koppel
Explosieveiligheid/HVK

Tel.: 0334221378

E-mail: fk@kwa.nl

Gaby Brand
Arbo en Veiligheid

Tel.: 0334221369

E-mail: gb@kwa.nl

Jerry Kamperveen
Proces- & Explosieveiligheid

Tel.: 0334221394

E-mail: jka@kwa.nl

Klaas de Jong
Water- en procestechniek

Tel.: 0334221362

E-mail: kdj@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Interne audittraining

Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid en Energie kennen de verplichting om interne au...