Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Energiebesparing

De doelstelling of zelfs noodzaak tot energiebesparing is een actuele uitdaging voor bedrijven. Soms gaat het om het nakomen van afspraken in het kader van meerjarenafspraken (MJA) binnen branches, maar...

De energie-efficiency-index (EEI) als graadmeter
De doelstelling of zelfs noodzaak tot energiebesparing is een actuele uitdaging voor bedrijven. Soms gaat het om het nakomen van afspraken in het kader van meerjarenafspraken (MJA) binnen branches, maar duurzaamheid en kostenbesparing zijn belangrijke drijfveren. Een methodiek om de resultaten in kaart te brengen én houden is de Energie-efficiency.

Inzichtelijk maken en houden
Het eenvoudig aflezen van meterstanden voor het verbruik aan gas en elektriciteit geeft inzicht, maar hoe reëel zijn deze getallen? Het energieverbruik van een bedrijf is immers afhankelijk van vele factoren, zoals de productiehoeveelheid, het type producten, klimaatomstandigheden (graaddagen en koeldagen) en veranderingen in het proces. Correctie voor deze factoren geeft een helder beeld in het verbruik én resultaten van de uitgevoerde besparingsmaatregelen.

Trends en benchmark
De Energie-Efficiency-Index (EEI) geeft in feite het specifieke energieverbruik weer van een product, bijvoorbeeld in MJ/ton product. Het trendmatig volgen van deze index geeft inzicht in het eigen proces en door benchmarking is het mogelijk te vergelijken met soortgelijke bedrijven. KWA begeleidt bedrijven bij het initiële vaststellen van de EEI, mogelijke verbeteropties, concrete uitwerking van energiebesparingsmaatregelen, de monitoring van de resultaten en eventuele benchmarking.
Bekijk ook:
Nieuws