Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Dienst

Afval en hergebruik

Optimalisatie van productieprocessen leidt tot een veranderende kijk op afvalstoffen. Kunnen afvalstoffen elders nuttig worden ingezet of is hergebruik mogelijk? Of het nu vanuit oogpunt van duurzaamheid of kostenreductie is, aandacht voor afvalstoffen is lonend. KWA kan u adviseren over de technische mogelijkheden, maar vooral ook de wet- en regelgeving. Iets wat kan, is echter niet altijd toegestaan.

Hoe gaan we om met reststromen?
Optimalisatie van productieprocessen leidt tot een veranderende kijk op afvalstoffen. Kunnen afvalstoffen elders nuttig worden ingezet of is hergebruik mogelijk? Of het nu vanuit oogpunt van duurzaamheid of kostenreductie is, aandacht voor afvalstoffen is lonend. KWA kan u adviseren over de technische mogelijkheden, maar vooral ook de wet- en regelgeving. Iets wat kan, is echter niet altijd toegestaan. 

Duurzaamheid
Aandacht voor reductie van afvalstromen is een onderdeel van de toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen. KWA adviseert bedrijven hoe afvalstromen te reduceren, bijvoorbeeld door procesaanpassingen.
Afvalstromen die overblijven vergen een goede administratie en afzet naar erkende verwerkers. Als afval en de afzet ervan u hoofdbrekens oplevert, is de KWA-advseur degene die duidelijkheid en overzichtelijkheid biedt.

Kostenreductie
Een tweede reden om afvalstromen beter te bekijken, is kostenreductie. Afvoer van afval kost immers geld en wordt duurder. Technische of organisatorische aanpassing binnen processen, maken dat afvalstromen meer en meer inzetbaar worden voor een nuttige toepassing of hergebruik. Dat betekent minder kosten en soms zelfs inkomsten.
Asbest is in het verleden veel toegepast in gebouwen en procesinstallaties. Daarnaast kunnen restanten hiervan, bijvoorbeeld door verharding of ophoging, in de bodem terecht zijn gekomen.
Een inventarisatie van gebouwen/installaties of onderzoek in de grond naar de aanwezigheid van asbest geeft inzicht in (financiële) consequenties en eventuele gezondheidsrisico’s.

Wet- en regelgeving
,,Mijn afvalstroom kan binnen het proces van ons buurbedrijf worden gebruikt, hoe regel ik dat?,” is een vraag die wij regelmatig krijgen. Helaas is dit in veel van de gevallen niet zonder meer mogelijk. De wet- en regelgeving stelt immers dat afvalstromen van een bedrijf alleen naar erkende verwerkers mag. Het ontvangende bedrijf dient dus eerst deze erkenning aanvragen en dat vergt (te) vaak uitgebreide procedures. KWA spreekt liever van reststroom dan van afval en kan voor uw reststroom de mogelijkheden in kaart brengen en/of de administratieve afhandeling verzorgen.

Bekijk ook:
Nieuws