window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Informatiemiddag PGS 31 Overige gevaarlijke vloeistoffen

24-11-2021 - Online

PGS 31: Overige gevaarlijke vloeistoffenopslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

De bestaande publicaties PGS 28, PGS 29 en PGS 30 waren niet toereikend om invulling te geven aan een verantwoorde, veilige (beheersbare) opslagvoorziening voor de opslag van chemicaliën.

Met deze nieuwe publicatie PGS 31, wordt de behoefte ingevuld bij een richtlijn voor het ontwerp van tankinstallaties en de opslag van chemicaliën in dergelijke tankinstallaties. Bij toekomstige wijzigingen van de vergunningen wordt deze PGS door de overheid als verplichtend voorgeschreven. Het is belangrijk kennis te nemen van deze vereisten om in ieder geval tijdig voorbereid te zijn.

Vaak is bij bestaande installaties in de vergunning verwezen naar reeds eerder genoemde publicaties. Wat betekent de komst van de PGS 31 in dat geval voor u? Heeft deze consequenties voor uw vergunning?

Tijdens deze informatiemiddag geeft KWA een toelichting op de uitwerking van de richtlijn PGS 31. Onderdelen als: constructie; gebruik van tankinstallaties; tijdelijke, niet-stationaire opslaginstallaties; gebruik IBC; keuring, inspectie en onderhoud; veiligheid en beheersmaatregelen, komen aan de orde. We gaan in op de wijze hoe u kunt bepalen in hoeverre uw tankinstallatie aan de PGS 31 voldoet en wat u kunt doen om uw bestaande tankinstallatie hieraan te laten voldoen.

Programma

 • Verschil PGS 31 vs. bestaande PGS 28, 29 en 30 en relatie met PGS 34.
 • Uitwerking PGS 31 op de onderdelen:
  • constructie;
  • gebruik van tankinstallaties;
  • tijdelijke, niet-stationaire opslaginstallaties;
  • gebruik IBC;
  • keuring, inspectie en onderhoud;
  • veiligheid en beheersmaatregelen.
 • Relevante en belangrijke issues (handhaving en vergunningsverlening)

Resultaat

Aan het eind van deze middag bent u in staat uw huidige situatie te toetsen aan de PGS 31. U bent voorbereid op díe zaken die van belang zijn, zodra deze richtlijn als bindend wordt opgelegd.

Voor wie

Deze middag is voor de verantwoordelijken binnen bedrijven, KAM-managers, TD'ers, die met de opslag van chemicaliën in tanks te maken hebben.

Wanneer

Dinsdag 23 november 2021, 13.00 - 16.00 uur.

Locatie

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort.

Kosten

€ 195,-- per deelnemer (exclusief btw en inclusief syllabus).

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klikt u op de knop Inschrijven onderaan deze pagina.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 15 november 2021*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met routebeschrijving.

*De informatiemiddag wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiemiddag? Neem contact op met onze expert Henk Bootsma, of met de cursuscoördinator Ingrid Steenbeek / Sylvia Lam, 033 422 13 30 / 033 422 13 71, bedrijfscursus@kwa.nl

 

Informatiemiddag PGS 31 Overige gevaarlijke vloeistoffen

Geef het aan als dit niet van toepassing is
Bekijk ook:
Spreker
Henk Bootsma
Operational excellence

Tel.: 0334221386

E-mail: hmb@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...