(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Minicongres ARIE-regeling

23-04-2024 - Amersfoort

Bent u al begonnen met in compliance te komen met de ARIE-regeling? Deze herziene ARIE-regeling is sinds begin 2023 van kracht, met als doel zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. De overgangstermijn is per 1 januari 2024 afgelopen. KWA organiseert een minicongres om u te helpen aan de ARIE-regeling te voldoen. Zo bent u optimaal voorbereid op een mogelijk bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Inschrijven

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Wij nemen u mee in wat de ARIE-regeling betekent voor uw bedrijf, welke aanpak hierbij gehanteerd kan worden, gebaseerd op praktijkervaring vanuit KWA en gastsprekers uit het bedrijfsleven. Daarnaast worden tools en hulpmiddelen (formats) aangereikt die u gebruikt voor:

 • Het vaststellen of een bedrijf ARIE-plichtig is (kennisgeving ARIE).
 • Het uitvoeren van een GAP-analyse
 • Het uitvoeren van de aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie
 • Checklist toetsing aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie en het interne noodplan

Waarom een ARIE minicongres

Hoewel de overgangstermijn van 1 januari 2024 is afgelopen, blijkt dat veel bedrijven nog niet in compliance zijn met de herziene ARIE-regeling. Wij zien vaak dat bedrijven worstelen met de aanpak en methodiek die hiervoor ingezet kan worden.

Omdat de ARIE voor veel bedrijven een nieuw onderwerp is, is er dus ook behoefte aan een klankbordgroep om praktijkervaringen met elkaar te delen.

Het minicongres op 23 april is een eerste aftrap om praktijkervaringen te delen en te polsen of er behoefte is aan een meer structureel ARIE-overlegplatform. Dat is gelijkwaardig aan de KAM contactgroep of het Bedrijvennetwerk Energietransitie, zoals gefaciliteerd door KWA Bedrijfsadviseurs.

Vragen die aan de orde komen

 • Wat wordt er van mij verwacht?
 • Waar kunnen we het beste mee beginnen?
 • Welke risicomethodiek / risicomatrix is geschikt voor het uitvoeren van de aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie?
 • Wat omvat het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)?
 • Welke randvoorwaarden zijn van toepassing voor het opstellen van een VeiligheidsBeheersSysteem?

Tijdens het minicongres gaan we in op:

 • De structuur van de ARIE-regeling en de onderliggende wet- en regelgeving
 • De werkwijze zoals ingezet door de NAI begin 2023. Deze krijgt een vervolg in 2024
 • Betekenis voor bedrijven die in 2024 een bezoek kunnen krijgen van de NAI
 • Kennisgeving ARIE en meesturen van digitale bijlagen (uploaden bestand)
 • Praktijkvoorbeeld Aanvullende Risico-inventarisatie & Evaluatie (ARIE)
 • Checklist toetsing ARIE en intern noodplan door kerndeskundige

Na afloop van het minicongres heeft u een overzicht van de belangrijkste vereisten uit de ARIE-regeling, weet u welke aanpak u kunt toepassen mét de daarbij behorende formats/tools en hoe u  borgt dat u ook daadwerkelijk voldoet aan de ARIE-regeling.

Wij geven u tijdens het minicongres niet alleen inzicht in de nieuwe wetgeving, maar ook handvatten om met de nieuwe wetgeving om te  gaan.

Voor wie

Locatiemanagers, staffunctionarissen (SHEQ-, KAM- of facilitair managers), medewerkers van KAM-afdelingen.

Wanneer en waar

Dinsdag 23 april 2024 van 13.00 – 17.00 uur.

KWA Bedrijfsadviseurs
Regentesselaan 2
3818 HJ Amersfoort

Kosten

€ 320,-- per deelnemer (exclusief btw).

Aanmelden en vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiebijeenkomst? Neem met inhoudelijke vragen contact op met onze adviseur Erik Krops. Met vragen over de inschrijving en de organisatie kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Esther Stolk, 0334221307, bedrijfscursus@kwa.nl

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

Spreker
Erik Bleichrodt
Operational excellence

Tel.: 0334221390

E-mail: ebl@kwa.nl

Gerard Oude Wesselink
Procestechniek en installatieveiligheid

Tel.: 0334221343

E-mail: gow@kwa.nl

Diederick van Drunen
KAM management

Tel.: 0334221352

E-mail: dvd@kwa.nl

Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
Minicongres ARIE-regeling

KWA organiseert een minicongres om u te helpen aan de ARIE-regeling te voldoen.

Gerelateerde dienst
Blootstelling gevaarlijke stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt diverse gezondheidsrisico's met zich mee. Om uw medewerkers een blijvend veili...