window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Masterclass: aan de slag met CO2-reductie binnen uw bedrijf

29-09-2022 - Online

KWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigen u uit om deel te nemen aan de online Masterclass CO2-reductie Industrie. In 4 online sessies gaan we met 20 deelnemers aan de slag met de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. De focus ligt daarbij met name op het verlagen van energetische en procesemissies. We onderzoeken wat de beste verduurzamingsopties zijn voor uw bedrijf en welke regelingen daarbij passen.

Voor wie is de masterclass?

De masterclassreeks is expliciet bedoeld voor medewerkers van industriële productiebedrijven. Uw bedrijf heeft de ambitie om de CO2-emissie te verlagen door procesmaatregelen te nemen of duurzame energiebronnen en grondstoffen in te zetten. U wil deze ambitie in praktijk brengen en dit is de welkome, laatste zet om daadwerkelijk aan de slag te gaan. 

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij delen kennis aan de hand van aansprekende (reken)voorbeelden en realistische cases, bieden handelingsperspectieven, een (nieuw) netwerk van deelnemers in soortgelijke situatie, en meer. We gaan concreet aan de slag en starten met een analyse van de huidige situatie.

Daarna behandelen we verschillende technieken waarmee u CO2-reductie realiseert. Van de CO2-reductie-opties die voor u het meest interessant zijn, berekennt u de reductie. Vervolgens zet u de reductie uit in een tijdlijn. Daarbij is er ook aandacht voor de besluitvorming om uw CO2-reductie plannen te laten slagen.

Wat wordt van u verwacht?

Het in kaart brengen van eigen bedrijfsvoering en processen, het ontwerpen van een CO2-reductie plan, bereidheid om kennis en ervaring uit uw bedrijf te delen, en beschikbaarheid op de geplande sessiedata.

Wanneer en waar

De Masterclass opgedeeld in 4 online sessies van elk 2 uur. Alle sessies vinden plaats van 10.00 – 12.00 uur. Tussen de sessies door werkt u de onderdelen uit, alleen of in samenwerking met andere deelnemers.

  • Sessie 1: donderdag 29 september
  • Sessie 2: dinsdag 18 oktober
  • Sessie 3: donderdag 3 november
  • Sessie 4: donderdag 17 november

Aan de Masterclassreeks kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Bij meer inschrijvingen bespreken we de mogelijkheden voor deelname aan een volgende reeks.

Kosten en aanmelden

Er zijn géén kosten verbonden aan de Masterclass. De Masterclass sessies kosten 8 uur en daarnaast bedraagt de verwachte urenbesteding ongeveer 20 uur. De bijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Bent u enthousiast over de Masterclass en wilt u mee doen? Meldt u aan via Inschrijfformulier voor de Masterclass CO2-reductie Industrie najaar 2022 - Programma Verduurzaming Industrie

Heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met adviseur Berry de Jong via bj@kwa.nl

Bekijk ook:
Koelinstallaties verwarmen Thialf

Thialf heeft geen gasaansluiting meer. Bijna alle warmte die het vernieuwde Thialf nodig heeft, word...

Spreker
Berry de Jong
Procestechniek en Energie

Tel.: 0334221344

E-mail: bj@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
Cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Gerelateerde dienst
Energie- en procestechniek

Uw productieproces heeft diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij all...