window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Lithium-ionbatterijen: een vloek of een zegen?

07-07-2022 - Online

U kent ze ook: lithium-ionbatterijen. Ze zijn onmisbaar in auto’s, heftrucks, laptops en elektrische fietsen. Dit is niet altijd zonder gevaar. Aan de opslag, het transport en het gebruik van lithiumbatterijen kunnen behoorlijke risico’s verbonden zijn. Daarom organiseren wij een informatiebijeenkomst. We laten u de risico's zien én hoe u uw medewerkers kunt beschermen. 

Lithium-ionbatterijen kunnen in een ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een proces waarbij de batterij ontbrandt, er ontstaan giftige gassen, steekvlammen en in sommige gevallen explosies.

Thermal runaway speelt dus een grote rol bij de brandveiligheid. Zo ontstond er in 2019 een grote brand in de Stella fietsenfabriek wat, naast grote schade, voor veel maatschappelijke onrust leidde door het vrijkomen van giftige gassen. Door de toename van het aantal incidenten met lithium-ionbatterijen, verhogen verzekeraars de premies en vragen ze bedrijven om maatregelen te nemen.

Bent u al voorbereid op de gevolgen die het gebruik van lithium-ionbatterijen heeft op uw organisatie?

Voor het veilig omgaan met lithiumbatterijen is er momenteel nog weinig specifieke wet- en regelgeving.
De nieuwe PGS 37-richtlijn over de gevaren en de veilige opslag van lithium-ionbatterijen komt eraan en wordt naar verwachting in 2020 van kracht.

Voor het transport van lithium-ionbatterijen is er nogal wat regelgeving, waaronder het ADR.

In meer algemene zin verplicht artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet de werkgever in een inventarisatie en evaluatie alle risico’s en gevaren vast te leggen en de noodzakelijke beheersmaatregelen te nemen die arbeid voor de medewerkers met zich mee kan brengen. De werkgever moet daarop toezicht houden en deze verplichtingen gelden ook voor lithium-ionbatterijen.

Onderwerpen tijdens het webinar

  • Hoe werkt een lithium-ionbatterij?
  • Wat zijn de risico’s?
  • Hoe zorgt u voor veiligheid op de werkvloer voor de medewerkers?
  • Hoe maakt u een goed veiligheidsmanagementsysteem?
  • Hoe zorgt u voor de juiste training en opleiding van medewerkers?

Voor wie

Industrie- en Brzo-bedrijven, hoofd BHV, staffunctionarissen, SHEQ-/KAM-medewerkers en -leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsnoodorganisatie.

Externe sprekers

Johan van Peperzeel en Roel van Veen van Battery Safety Solutions hebben ervaring met veilige opslag en transport, en recycling van (lithium-ion)batterijen.

Battery Safety Solutions heeft een aantal producten ontwikkeld voor veilig transport en opslag van lithium-ionbatterijen en heeft een goede oplossing voor het beheersen van lithiumbranden.

Interne spreker

Gerard Oude Wesselink, KWA-adviseur

Wanneer en waar

Online donderdag 7 juli 2022, 10.00 tot 11.30 uur

Kosten

Voor deze informatiebijeenkomst geen bijdrage in rekening gebracht.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 1 juli*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging. 

*De bijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiebijeenkomst? Neem met inhoudelijke vragen contact op met onze adviseur Gerard Oude Wesselink. Met vragen over de inschrijving en de organisatie kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Ingrid Steenbeek of Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl

Bekijk ook:
Spreker
Gerard Oude Wesselink
Procestechniek en Hazop

Tel.: 0334221343

E-mail: gow@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
Gerelateerde dienst
Arbo en veiligheid

Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving zijn essentieel om een prettige werkplek te creëren voor uw med...