window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Een goede voorbereiding voor de RI&E

03-11-2022 - Webinar

De Arbowet geeft de verplichting om de risico’s in het bedrijf te inventariseren en evalueren in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit inzicht moet betrouwbaar, volledig en actueel zijn. Daarbij moeten de maatregelen om de risico’s te elimineren of beperken, worden beschreven in een plan van aanpak (PvA).

Het RI&E proces moet op een structurele wijze benaderd en verantwoord worden om als betrouwbaar te kunnen worden beoordeeld.

Daarnaast schrijft de wet een aantal specifieke vereisten voor die in de RI&E en het PvA opgenomen en behandeld moeten zijn om te kunnen spreken van volledige documenten.

Ook dienen actuele inzichten te zijn geborgd, wat vraagt om een dynamische aanpak van het RI&E proces.

Wat zijn nu de uitgangspunten voor een volledige, betrouwbare en actuele RI&E en PVA en hoe bereidt u dit nou het beste voor?

Aan de hand van een praktijkcase nemen we u mee in dit proces.

Na het volgen van dit webinar:

  • Kunt u benoemen wat wettelijke uitgangspunten zijn waar een RI&E aan moet voldoen
  • Heeft u inzicht in een stappenplan voor het opzetten van een betrouwbare, volledige en actuele RI&E

In het webinar ligt de nadruk op interactie en open communicatie waarbij de deelnemers van harte worden uitgenodigd om zich te mengen in de discussie en hun ervaringen te delen met elkaar.

Voor wie

Bedrijven in alle industrieën, preventiemedewerkers, SHEQ-/KAM-medewerkers, overige staffunctionarissen en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de arbobeleidsvorming en uitvoering hiervan.

Wanneer en waar

Donderdag 3 november 2022, 13:00 uur tot 14:30 uur.

Locatie

Webinar

Kosten

Voor dit webinar hoeft u niet te betalen.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

U meldt zich aan via het formulier. U kunt zich tot 28 oktober aanmelden. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging.

*Het webinar gaat door als er voldoende deelnemers zijn

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze adviseur Luuk Schoo of met cursuscoördinator Ingrid Steenbeek of Sylvia Lam, 033 422 1330 / 033 422 1371 bedrijfscursus@kwa.nl

Bekijk ook:
Cavitatie corrosie

Een 3e voorbeeld uit de Corrosie Atlas. Waardoor ontstaat cavitatie en wat kunt u als preventie doen...

11-02-2019

Bedrijfsnoodorganisatie

Elk (industrieel) bedrijf moet op basis van de Arbowet en volgens de Brzo-wetgeving, ook de fysieke ...

Spreker
Luuk Schoo
RI&E en kerndeskundige

Tel.: 0334221388

E-mail: ls@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

U kunt zich niet meer opgeven voor deze training.

Gerelateerde dienst
Arbeidshygiëne

Een werkgever is op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemer...