VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

04-02-2021 - Online

Deze training zit vol, u kunt zich niet meer aanmelden

Online cursus nieuwe Omgevingswet

De Nederlandse omgevingswetgeving moet nog eenvoudiger en beter worden. Daarom wil de Nederlandse overheid al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor uw bedrijf? 

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Wij nemen u mee in wat de Omgevingswet gaat betekenen voor uw bedrijf. Een aantal wetten wordt opgenomen in die nieuwe Omgevingswet. Het betreft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Crisis- en Herstelwet.

Tijdens de online cursus gaan we in op:

  • de structuur van de Omgevingswet en de onderliggende wet- en regelgeving
  • lokale wetgeving en het omgevingsplan
  • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • de aanvullingswetgeving betreffende bodem en geluid
  • de procedure betreffende een vergunning en een melding (o.a. participatie)

Wij geven u deze dag niet alleen inzicht in de nieuwe wetgeving, maar ook handvatten om met de nieuwe wetgeving om te kunnen gaan.

KWA is de enige organisatie in Nederland die specifiek voor bedrijven een dergelijke cursus aanbiedt.

Vragen die onder meer aan de orde komen:

  • Wat staat waar?
  • Welke voorschriften gelden voor mij en wanneer ben ik in compliance?
  • Hoe werk ik met de nieuwe wetgeving(sprocedures)?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de nieuwe wetgeving voor mij?
  • In hoeverre moet ik nog voor 1 januari 2022 iets doen?

Na afloop van deze online cursus heeft u een overzicht van de belangrijkste vereisten uit de Omgevingswet, weet u hoe de vergunning/meldingsprocedure verloopt en hoe u kunt borgen dat u ook daadwerkelijk voldoet aan de regels.

Voor wie

Locatiemanagers, staffunctionarissen (SHEQ-, KAM- of facilitair managers), medewerkers van milieu- of KAM-afdelingen, maar ook voor projectleiders binnen bedrijven die te maken hebben met het aanvragen van vergunningen.

Wanneer en waar

De online training wordt in 2 delen gegeven. 

Donderdag 4 februari van 9.00 – 13.00 uur inclusief pauze.

Maandag 8 februari van 9.00 – 13.00 uur inclusief pauze.

Kosten

€ 560,- per deelnemer (exclusief btw).

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden, deze training zit vol. 

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 26 januari 2021*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging en meer informatie. 

*De cursus wordt gegeven onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze expert Mieke Lucas of met de cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bekijk ook:
VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

Deze training zit vol, u kunt zich niet meer aanmelden

03-03-2020

Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2020 het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangeno...

Spreker
Jette Muijsson
Milieu en veiligheid

Tel.: 0334221379

E-mail: jm@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

Deze training zit vol, u kunt zich niet meer aanmelden

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...