Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Werkcollege Energietransitie

29-05-2019 - Amersfoort

De energietransitie naar CO2-neutraal produceren

Er ligt een zware opgave voor de industrie om de CO2-emissie te reduceren. In uw fabriek moet het gebeuren, u moet zelf invulling geven aan de energietransitie. De silver bullet bestaat niet. Er is niet één oplossing, er zijn er meerdere.
Door een strategisch plan te maken voor de komende 20 à 25 jaar, wordt het voor uw fabriekslocatie duidelijk wat er moet gaan gebeuren. Hierbij wordt rekening gehouden met natuurlijke investeringsmomenten, eventuele uitbreidingsstrategie, nieuwe technologische ontwikkelingen en natuurlijk uw eigen strategische doelstelling: wanneer moet de fabriek CO2-neutraal zijn.

In dit ééndaagse werkcollege, laten wij u de ins en outs zien van het opstellen van een energietransitieplan voor de eigen organisatie, in een praktische aanpak. Tevens geven wij u inzicht in de Klimaatakkoorden en de relatie met de convenanten MJA, EEP, ETS, EED-verordening en milieuwetgeving. Doordat de focus van energiebesparing verbreed wordt naar CO2-reductie, wordt het aandachtgebied breder en raken de energietransitie en de circulaire economie steeds meer verweven.

Inhoud

Het werkcollege gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Het Klimaatakkoord voor de industrie
  - achtergronden van het akkoord en de energietransitie
  - Power to Heat, elektrificatie van het energieverbruik?
  - de >10 kton CO2-bedrijven en de niet-10 kton CO2-bedrijven
 • Het energietransitieplan voor het eigen bedrijf
  -Het KWA vijf-paden energietransitieplan ligt ten grondslag aan de aanpak
  -De technieken tot verduurzaming, besparing, respectievelijk CO2-reductie, zoals:
      *Hoge temperatuur warmtepompen
      *Bodemenergiesystemen
      *Groene waterstof
      *Biomassa
  -Een Life Cycle Perspective (circulariteit-benadering)
  -De financiële kant en risicoaspecten
  -Energiemanagement en ISO 50001.
 •  Relatie tussen het Klimaatakkoord en de convenanten
  De MJA, de energiebesparingsplannen (EEP), het MEE en de ETS, de energie-audits in het kader van de EED-verordening, Erkende maatregelen, milieuwetgeving


De werkcollegeleiders spelen in op de situatie bij de deelnemende bedrijven en geven diverse praktijkvoorbeelden.

Na deelname aan dit eendaagse werkcollege bent u in staat de relevante aspecten van de Energietransitie te overzien en krijgt u inzicht hoe u een plan van aanpak opstelt. U komt beter beslagen ten ijs als gesprekspartner en beleidsvormer van de energietransitie voor het eigen bedrijf.

Voor wie

Doelgroep: KAM coördinatoren, energie-coördinatoren, engineers, projectenbureau, facilitair managers, managers sustainability.

Wanneer

29 mei 2019

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort.

Kosten

€ 550,-- per deelnemer (exclusief btw, inclusief syllabus en lunch).

Het is ook mogelijk het werkcollege in-company te verzorgen.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 15 mei 2019. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met routebeschrijving.

*De workshop wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit werkcollege? Neem contact op met onze expert Fons Pennartz of met cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 033 422 13 30, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

Werkcollege Energietransitie

Bekijk ook:
Nieuws