Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

WEBINAR Informatie SDE++ in de energietransitie

22-07-2020 -

Momenteel zijn er geen fysieke bijeenkomsten en trainingen bij KWA. Daarom kunt u dit webinar over SDE++ digitaal volgen. 

De nieuwe SDE++ regeling biedt volop kansen voor de industrie in Nederland. Naast de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas zijn er categorieën opgenomen voor CO2-reductie in de industrie. Dat zijn onder andere warmtepompen in de industrie, gebruik van restwarmte, Carbon Capture & Storage (CCS), waterstof door elektrolyse en elektrische boilers voor pieken in de duurzame elektriciteitsproductie.

Daarmee is de SDE++ dé kans voor industriële bedrijven om kosteneffectief stappen te zetten in de energietransitie. KWA helpt bedrijven met hun energietransitie volgens het Vijfpadenplan voor CO2-neutraal produceren. Hiermee komen maatregelen in beeld die in de fase van realisatie gaan. Op dat moment is het van belang na te gaan of projecten in aanmerking komen voor subsidie, en met name voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie.

Energie opgewekt uit duurzame bronnen als wind, zon, biomassa en geothermie, wordt nu aangevuld met technieken die verdergaand CO2-emissie reduceren, onder andere:

  • CCS (Carbon Capture and Storage)
  • Warmtepompen in de industrie
  • Elektrische boilers in de industrie
  • Warmte uit water (oppervlakte, waterstromen)
  • Waterstofproductie door elektrolyse
  • Gebruik van restwarmte (industrie, datacenters, compostering)

Er komen dus meer technieken bij. De concurrentie om subsidie gaat daarmee toenemen, binnen de SDE++ krijgen technieken die kosteneffectief CO2 besparen voorrang. De SDE++ is een stimuleringsregeling met een meerjarige subsidie op exploitatie. Het is bedoeld als een compensatie voor de ‘onrendabele top’ van de techniek. Dit vraagt om een goede project-inkadering en de juiste berekeningen om in aanmerking te komen voor de SDE.

Tijdens dit webinar gaan we naast de SDE++ ook in op andere subsidieregelingen die u kunnen helpen in de energietransitie. U kunt informatie verwachten over de verschillende regelingen, wanneer u in aanmerking komt en aan welke voorwaarden moet u moet voldoen. Na afloop is er een Q&A sessie om uw specifieke vragen te beantwoorden.

Extra: tijdens dit webinar gaan we ook nog specifieker in op de details van de regeling (die dan bekend zijn) en de laatste voorbereidingen voor een SDE++ aanvraag in september 2020.

 

Wanneer en waar

Woensdag 22 juli, van 13.30 – 15.00 uur.

Locatie

Webinar. U ontvangt via de mail instructies hoe u kunt deelnemen aan het webinar.

Kosten

Voor deze informatiemiddag hoeft u niet te betalen.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de  Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging en instructies hoe u het webinar kunt volgen. 

*De informatiebijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiemiddag? Neem contact op met onze experts Berry de Jong of Fons Pennartz, of met de cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

WEBINAR Informatie SDE++ in de energietransitie

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Nieuws