Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

WEBINAR Hoe krijgt u een volledige en dynamische RI&E?

17-09-2020 -

Tijdens dit informatiewebinar krijgt u diverse handvatten en aandachtspunten om uw RI&E uit te voeren en actueel te houden. Zo komt u tot een volledige RI&E, met actueel inzicht en beheersing van arbeidsrisico’s. 

Deelnemers ontvangen na afloop een uitgebreid whitepaper met handige stappenplannen. 

Inschrijven

Wat is verplicht vanuit de Arbowet? 

De Arbowet geeft de verplichting om de risico’s in het bedrijf te inventariseren en evalueren in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit inzicht moet actueel zijn en, samen met de maatregelen om de risico’s te elimineren of beperken, worden beschreven in een plan van aanpak (PvA), waarbij de arbeidshygiënische strategie het uitgangspunt vormt.

De Arbowet en het Arbobesluit stellen verder dat naast de voor de werknemers relevante operationele arbeidsrisico’s, een aantal specifieke onderwerpen behandeld moeten worden in de RI&E. Zo kan de werkgever voldoen aan zijn zorgplicht.

Daarbij zijn er binnen een organisatie verschillende belanghebbenden te identificeren die een rol bij de totstandkoming, uitvoering en vaststelling van de RI&E en het PVA spelen, zoals de preventiemedewerker en de personeelsvertegenwoordiging.

Aansluitend moet de RI&E getoetst worden. Hierbij kan gekozen worden voor verschillende deskundigen, zowel intern als extern.

Wilt u op een projectmatige wijze invulling geven aan de uitvoering van uw RI&E en PVA en borgen dat deze actueel blijft?

Tijdens dit webinar krijgt u tools, tips en tricks voor: 

  • Een geslaagde uitvoering van de RI&E en het PVA.
  • De inzet van uw RI&E als dynamisch instrument om actueel inzicht en beheersing van arbeidsrisico’s in uw organisatie te borgen.

Voor wie

Bedrijven in alle industrieën, preventiemedewerkers, SHEQ-/KAM-medewerkers, overige staffunctionarissen en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de arbobeleidsvorming en uitvoering hiervan.

Als u deelneemt, ontvangt u na het webinar een uitgebreid whitepaper met handige stappenplannen. 

Wanneer en waar

Donderdag 17 september 2020, van 13.15 tot 14.45 uur.

Locatie

Webinar

Kosten

Voor deze informatiemiddag hoeft u niet te betalen.

Hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

U meldt zich aan via de Inschrijven-button.

U kunt zich tot 17 september 2020 aanmelden. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging en verdere instructies over deelname.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze adviseur Luuk Schoo of met cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 033 422 1330 / 033 422 1371 bedrijfscursus@kwa.nl

Bijeenkomst

WEBINAR Hoe krijgt u een volledige en dynamische RI&E?

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Nieuws