Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

WEBINAR ISO 50001 Energiemanagement

17-06-2020 -

Momenteel zijn er geen fysieke bijenkomsten en trainingen bij KWA. Daarom organiseren we een webinar over energiemanagement. 

Inschrijven

Als onderdeel van de wereldwijde energietransitie in de komende decennia, is het voor bedrijven een belangrijke uitdaging om te transformeren naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om dit te bereiken is continu en gedurende een lange periode actie nodig op alle niveaus binnen uw bedrijf op de aspecten techniek, gedrag en organisatie. Energiemanagement is daarbij onmisbaar.

Naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering

Energiemanagement geeft in brede zin invulling aan de structurele verbetering van het energieverbruik en daarmee aan kostenbesparing. Met meer grip op uw energieverbruik, neemt uw procesefficiency toe en bent u beter voorbereid op de energietransitie die op dit moment al plaatsvindt.

Energiemanagement en kostenbesparing

Tijdens deze webinar wordt energiemanagement aan de hand van praktijkcases uitgelegd. U krijgt toelichting op de wettelijke verplichtingen die raakvlakken hebben met energiemanagement. Zo geeft een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem of met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is, ook invulling/vrijstelling aan de EED energie-auditplicht. Bijvoorbeeld de ISO 14001 met CO2-reductiemanagement of de CO2-prestatieladder, 

Programma webinar

  • Ontwikkelingen van relevante wet- en regelgeving
  • Normeisen die ISO 50001 aan een energiemanagementsysteem stelt
  • Energiebeoordeling uitvoeren met een energie-aspectenregister
  • Methodes en technologie om energie efficiënter in te zetten
  • Energieprestatie-indicatoren, doelstellingen, taakstellingen, actieplannen
  • De invloed van organisatorische processen en installaties op het energieverbruik
  • Ontwerpen en uitvoeren van bewustwordingscampagnes/trainingen
  • Stappenplan voor implementatie
  • Voordeel en kosten van ISO 50001-certificering

Voor wie

Projectleiders, project engineers, milieucoördinatoren, energiecoördinatoren en technische dienstfunctionarissen in productiebedrijven, die te maken hebben met de energiehuishouding.

Wanneer 

Woensdag 17 juni 2020, van 13.30 tot 15.00 uur. 

Kosten

Voor deze informatiemiddag hoeft u niet te betalen.

Hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 8 juni 2020. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging en instructies hoe u het webinar kunt volgen. 

Vragen of informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze experts Wobbe van den Kieboom en Marcel van den Bovenkamp, of met cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

 

Bijeenkomst

WEBINAR ISO 50001 Energiemanagement

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Nieuws