Webinar: een goede voorbereiding voor RI&E

22-04-2021

Volgens de Arbowet heeft een bedrijf de verplichting om de risico’s in het bedrijf te inventariseren en evalueren in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit inzicht moet actueel zijn en, samen met de maatregelen om de risico’s te elimineren of beperken, worden beschreven in een plan van aanpak (PvA), waarbij de arbeidshygiënische strategie het uitgangspunt vormt.

In dit webinar behandelen onze specialisten diverse stellingen over het RI&E-proces en die u vooraf kunt overwegen om tot een volledige RI&E te komen. 

Inschrijven

KWA heeft zowel Hoger veiligheidskundigen als Arbeidshygiensten in dienst die zich dagelijks bezig houden met het uitvoeren en toetsen van RI&E’s bij uiteenlopende organisaties in verschillende branches. Dit varieert van food en high-tech tot traditionele energieopwekking en renewable energy.

De specialisten van KWA komen regelmatig situaties tegen waar een RI&E is uitgevoerd zonder dat de juiste uitgangspunten hierbij op voorhand vastgesteld zijn. Dit kan in de praktijk leiden tot een incomplete RI&E of tot vertragingen in het RI&-proces. Een goede voorbereiding is dus van essentieel belang om RI&E te laten slagen.

In dit webinar behandelen onze specialisten diverse stellingen over het RI&E-proces en die u vooraf dient te overwegen om tot een volledige RI&E te komen. Aansluitend beantwoorden de specialisten uw vragen.  Deze informatie kunnen de deelnemers toepassen om het RI&E-proces in hun eigen organisatie kritisch te leren bekijken en te beoordelen.

Stellingen die aan bod komen zijn onder andere:

  • De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E en het bijhouden van het PvA.
  • De scope van de RI&E heeft enkel betrekking op operationele risico’s.
  • Wij kunnen zelf een RI&E en PvA toetsen.
  • De Ondernemingsraad moet de RI&E en het PvA goedkeuren.

Naast het behandelen van verschillende stellingen, is er vooraf ruimte voor de deelnemers om zelf stellingen en/of vragen in te brengen die in het webinar behandeld kunnen worden.

In het webinar ligt de nadruk op interactie en open communicatie waarbij de deelnemers van harte worden uitgenodigd om zich te mengen in de discussie en hun ervaringen te delen met elkaar.

Voor wie

Bedrijven in alle industrieën, preventiemedewerkers, SHEQ-/KAM-medewerkers, overige staffunctionarissen en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de arbobeleidsvorming en uitvoering hiervan.

Wanneer en waar

Donderdag 22 april 2021, van 13.00 tot 14:30 uur. Online sessie. 

Locatie

Webinar

Kosten

Voor deze informatiemiddag hoeft u niet te betalen.

Hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

U meldt zich aan via de Inschrijven-button.

U kunt zich tot 15 april 2021 aanmelden. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging met inloggegevens. 

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze adviseur Luuk Schoo of met cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 033 422 1330 / 033 422 1371 bedrijfscursus@kwa.nl

Webinar: een goede voorbereiding voor RI&E

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
WEBINAR Hoe stelt u een RI&E op

Webinar over hoe u uw RI&E kunt opstellen en uitvoeren. 

04-11-2019

Uw KAM-management uitbesteden

Naast catering en het wagenpark kunt u KAM-activiteiten ook uitbesteden. Door onze jarenlange ervari...

Spreker
Luuk Schoo
RI&E en kerndeskundige

Tel.: 0334221388

E-mail: ls@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Gerelateerde dienst
Risico-inventarisaties (RI&E)

Elk bedrijf moet wettelijk verplicht vaststellen of werknemers veilig en gezond werken, door het uitvoeren van een Risic...