Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Tweedaagse workshop: de Energietransitie in het Klimaatakkoord

28-10-2020 - Amersfoort

Naar CO2-neutraal produceren

U ben van harte welkom tijdens deze tweedaagse workshop over de energietransitie. Na deelname heeft u meer inzicht in de relevante aspecten van de energietransitie, bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Klimaatakkoord en heeft u hulpmiddelen om een plan van aanpak op te stellen. U komt beter beslagen ten ijs als gesprekspartner en beleidsvormer van de energietransitie voor uw eigen bedrijf.

Waarom deze workshop?

Er ligt een zware opgave voor de industrie om de CO2-emissie te reduceren. In uw fabriek moet het gebeuren en u moet zelf invulling geven aan de energietransitie. De silver bullet bestaat niet. Er is niet 1 oplossing, er zijn er meerdere en marktpartijen bieden deze actief aan. Maar welke opties zijn nu voor uw bedrijf de beste keuze? Dit maken wij duidelijk in deze workshop.

Door een strategisch plan op te zetten voor de komende 20 à 25 jaar, wordt het voor uw fabriekslocatie helder wat er moet gaan gebeuren. Belangrijk zijn hierbij de natuurlijke investeringsmomenten, een uitbreidingsstrategie, nieuwe technologische ontwikkelingen en niet te vergeten de eigen strategische doelstelling: wanneer moet de fabriek CO2-neutraal zijn?

Praktische aanpak ontwikkelen

In deze tweedaagse workshop laten wij u de ins en outs ervaren van het opstellen van een praktisch energietransitieplan voor uw organisatie. Ook krijgt u inzicht in het Klimaatakkoord en de financiële impact hiervan voor uw energierekening. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen terugverdientijden voor CO2-reducrende maatregelen halveren, door onder andere de CO2-heffing. De focus van energiebesparing wordt verbreed naar CO2-reductie. Het aandachtsgebied wordt breder en zo beland je ook in de circulaire economie. De energietransitie en circulaire economie raken steeds meer verweven.

Inhoud

De workshop gaat in op de volgende onderwerpen:

Dag 1

Het Klimaatakkoord voor de industrie

 • Achtergronden en inhoud van het Klimaatakkoord en de energietransitie
 • EED-audits, Wet milieubeheer ETS, MJA-3 en ontwikkelingen
 • Energiemanagement en ISO 50001
 • Scope 1, 2, 3 en CO2-emissie
 • De financiële gevolgen door de verhoging van de ODE en CO2-heffing

Het Energietransitieplan voor uw bedrijf

 • Het KWA vijf-paden energietransitieplan ligt aan de aanpak ten grondslag. Dit vormt de leidraad voor de vormgeving van het plan.
 • Wat biedt uw bestaande energiebesparingsplan en hoe komt u van daaruit naar een transitieplan?
 • Nadere analyse van het productieproces, met focus op de kern van het energieverbruik.
 • Wat biedt een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)?

Dag 2

Het Energietransitieplan voor uw bedrijf (vervolg)

 • De technieken tot verduurzaming, besparing en CO2-reductie, zoals:
 • Power to Heat, elektrificatie van processen en utiliteiten?
 • Hogetemperatuur warmtepompen
 • Bodemenergiesystemen, geothermie en warmte-/koudeopslag
 • Waterstof als energiedrager voor de toekomst
 • Biomassa
 • Restwarmte, warmte-integratie en energieopslag
 • Alternatieve processen
 • Financiële en economische aspecten rondom investeringen
 • Energie-inkoop en ontwikkeling energietarieven
 • Subsidieregelingen

De workshopleiders spelen in op de situatie bij de deelnemende bedrijven en geven diverse praktijkvoorbeelden.

De workshop is interactief, we geven aandacht aan de inhoud en het opzetten van uw eigen energietransitieplan.

Voor wie

KAM-coördinatoren, energiecoördinatoren, engineers, projectenbureau, facilitair managers, managers sustainability.

Wanneer

Woensdag 28 en donderdag 29 oktober 2020, van 9.00 – 16.30 uur.

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort.

Kosten

€ 1.100,-- per deelnemer (exclusief btw, inclusief syllabus en lunch).

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Het is ook mogelijk de workshop in-company te verzorgen.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 14 oktober 2020. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met routebeschrijving.

*De workshop wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze workshop? Neem contact op met onze experts Fons Pennart Ir en Bas Oldenhof, of met cursuscoördinatoren Mariska Guliker en Sylvia Lam, 033 422 13 30, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

Tweedaagse workshop: de Energietransitie in het Klimaatakkoord

Indien dit niet van toepassing is, graag dit aangeven
Bekijk ook:
Nieuws