Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Informatiemiddag Omgevingswet

14-03-2019 - KWA, Amersfoort

De Nederlandse omgevingswetgeving moet nog eenvoudiger en beter worden. Daarom wil de Nederlandse overheid al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer worden hierin opgenomen, maar ook de Crisis- en Herstelwet.

Inhoud
Tijdens deze informatiemiddag nemen wij u mee in de ontwikkelingen van de Omgevingswet en de impact ervan op uw organisatie. Ook gaan we in op de vier onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s):

  • Het Omgevingsbesluit (Ob);
  • Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal);
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).


De nadruk ligt vooral op die Besluiten die verplichtingen voor het bedrijfsleven bevatten.

Wij geven u deze middag niet alleen inzicht in de nieuwe wetgeving, maar ook handvatten om met de nieuwe wetgeving om te kunnen gaan.
Vragen die onder meer aan de orde komen:

  • Wat betekent de nieuwe wetgeving voor mij?
  • Hoe werk ik met de nieuwe wetgeving(sprocedures)?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de nieuwe wetgeving voor mij?
  • Wanneer ben ik in compliance?


Na afloop van deze informatiemiddag heeft u een overzicht van de belangrijkste vereisten uit de Omgevingswet, weet u globaal op welke manier u handig met de nieuwe wetgeving kunt omgaan en hoe u kunt borgen dat u ook daadwerkelijk voldoet aan de regels.

Voor wie
Locatiemanagers, staffunctionarissen (SHEQ-, KAM- of facilitair managers), medewerkers van milieu- of KAM-afdelingen, maar ook voor projectleiders binnen bedrijven die te maken hebben met het aanvragen van vergunningen.

Wanneer en waar
Donderdag 14 maart 2019, van 13.30 – 16.30 uur.

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort.

Kosten
Voor deze informatiemiddag wordt geen externe bijdrage in rekening gebracht.

Aanmelden
Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klikt u op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 1 maart 2019*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.

*De informatiebijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiemiddag? Neem contact op met onze expert Marlies Huijbers of met de cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

Informatiemiddag Omgevingswet

Bekijk ook:
Nieuws