Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Informatiemiddag Eenvoudig voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer

12-09-2019 - Amersfoort

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de onderliggende Activiteitenregeling milieubeheer bevatten algemene milieuregels die rechtstreeks van toepassing zijn op bedrijven, naast hun eventuele omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2013 hebben alle bedrijven in Nederland in meer of minder mate te maken met het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat veel (ongeveer 1.500) voorschriften. Weet u welke van deze voorschriften direct op uw bedrijf van toepassing zijn? Op welke wijze heeft u georganiseerd dat u aan deze voorschriften voldoet? Hoe gaat u om met de voortdurende wijzigingen in het Activiteitenbesluit?

KWA Bedrijfsadviseurs heeft een borgingsmethodiek (Makeonline) ontwikkeld, waarmee u op een eenvoudige en praktische wijze kunt aantonen dat u voldoet en blijft voldoen aan het Activiteitenbesluit (en andere wet- en regelgeving).

Wijzigingen wet- en regelgeving

Door middel van verschillende tranches is het Activiteitenbesluit de afgelopen jaren gewijzigd. Met elke tranche komen meer activiteiten onder de algemene regels te vallen. Een belangrijke wijziging van de vierde tranche (op 1 januari 2016 in werking getreden) is de opname van het normatieve gedeelte van de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) in het Activiteitenbesluit. Ook de komende jaren zijn er wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving te verwachten. Met de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 wordt het Activiteitenbesluit vervangen door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Wilt u weten hoe u op de hoogte blijft van wijzigingen in wet- en regelgeving en hoe u kunt voldoen aan wet- en regelgeving? Bezoek dan deze informatiemiddag.

Inhoud

De informatiemiddag Eenvoudig voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt een breed overzicht van alle facetten die bij het Activiteitenbesluit een rol spelen. Vragen die onder andere aan de orde komen: Zijn er naast de vergunning nog algemene regels van toepassing? Welke regels zijn dit? Hoe borg ik dat ik aan deze regels voldoe?

Aan het einde van deze middag weet u hoe u kunt bepalen welke regels uit het Activiteitenbesluit op uw organisatie van toepassing zijn en hoe u kunt borgen dat u ook daadwerkelijk voldoet aan deze regels.

Voor wie

Voor medewerkers van milieu- of KAM-afdelingen, maar ook voor medewerkers (hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager) van middelgrote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het aanvragen, beoordelen en beheren van milieuvergunningen.

Wanneer en waar

Donderdag 12 september 2019, van 14.00 – 17.00 uur.

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort.

Kosten

Voor deze informatiemiddag wordt geen externe bijdrage in rekening gebracht.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de  Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 3 september 2019*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.

*De informatiebijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiemiddag? Neem contact op met onze experts Hannah Meijer en Mieke Lucas, of met de cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 033 422 13 30 / 033 422 13 71, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

Informatiemiddag Eenvoudig voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Nieuws