Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

WEBINAR Informatie SDE++ in de energietransitie

25-06-2020 - Amersfoort

Momenteel zijn er geen fysieke bijeenkomsten en trainingen bij KWA. Wel kunt u deze cursus over SDE++ digitaal volgen. U kunt zich opgeven.

KWA helpt bedrijven met hun energietransitie volgens het Vijfpadenplan voor CO2-neutraal produceren. Hiermee komen maatregelen in beeld die in de fase van realisatie gaan. Op dat moment is het van belang na te gaan of projecten in aanmerking komen voor subsidie, en met name voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie.

De SDE+ is hét instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Deze is in 2020 uitgebreid naar de SDE++. De grote verandering is nu dat, naast de productie van hernieuwbare energie, ook CO2-reducerende opties voor subsidie in aanmerking komen. Een verbreding van energieopwekking naar energietransitie, ofwel technieken die ook CO2 (equivalenten) emissies reduceren.

De SDE++ richt zicht op een aantal hoofdgroepen die voor de industrie van belang zijn:

  1. Hernieuwbare elektriciteit
  2. Hernieuwbare warmte en groen gas
  3. CO₂-emissiereductie in de industrie

Energie opgewekt uit duurzame bronnen als wind, zon en geothermie, wordt nu aangevuld met technieken die verdergaand CO2-emissie reduceren, onder andere:

  • CCS (Carbon Capture and Storage)
  • Warmtepompen in de industrie
  • Elektrische boilers in de industrie
  • Warmte uit water (oppervlakte, waterstromen)
  • Waterstofproductie door elektrolyse
  • Gebruik van restwarmte (industrie, datacenters, compostering)

De SDE is een stimuleringsregeling met een meerjarige subsidie op exploitatie. Het is bedoeld als een compensatie voor de ‘onrendabele top’ van de techniek. Dit vraagt om een goede project-inkadering en de juiste berekeningen om in aanmerking te komen voor de SDE.

Heeft u projectideeën waarover u wilt sparren of wilt u geïnspireerd raken en een goed beeld krijgen van wat de SDE-regeling kan betekenen voor uw plannen? Dan is de KWA-informatiemiddag SDE++ het juiste platform om dit met collega’s uit het bedrijfsleven te bespreken.

Wanneer en waar

Woensdag 25 juni 2020, van 13.30 – 16.30 uur.

Locatie

Webinar

Kosten

Voor deze informatiemiddag hoeft u niet te betalen.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de  Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 15 juni 2020*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging. 

*De informatiebijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiemiddag? Neem contact op met onze experts Bas Oldenhof of Fons Pennartz, of met de cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

WEBINAR Informatie SDE++ in de energietransitie

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Nieuws