Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Informatiebijeenkomst Lithium-ion batterijen, een vloek of een zegen?

25-03-2020 - Amersfoort

Lithium-ion batterijen zijn onmisbaar in auto’s, heftrucks, laptops en elektrische fietsen. Dit is niet altijd zonder gevaren. Aan de opslag, het transport en het gebruik van lithium batterijen kunnen behoorlijke risico’s verbonden zijn.

Lithium batterijen kunnen in een ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een proces waarbij de batterij zal ontbranden, resulterend in het vrijkomen van giftige gassen, steekvlammen en in sommige gevallen explosies.

Thermal runaway speelt dus een grote rol bij de brandveiligheid. Zo ontstond er in 2019 een grote brand in de Stella fietsenfabriek wat, naast grote schade, voor veel maatschappelijke onrust leidde door het vrijkomen van giftige gassen. Door de toename van het aantal incidenten met lithium batterijen, verhogen verzekeraars de premies en vragen ze bedrijven om maatregelen te nemen.

Bent u al voorbereid op de gevolgen die het gebruik van lithium batterijen heeft op uw organisatie?

Voor het veilig omgaan met lithium batterijen is er momenteel nog weinig specifieke wet- en regelgeving.
De nieuwe PGS 37-richtlijn met betrekking tot de gevaren en de veilige opslag van lithium-ion batterijen komt eraan en wordt naar verwachting medio 2020 van kracht.
Voor het transport van lithium batterijen is er nogal wat regelgeving, waaronder het ADR.

In meer algemene zin verplicht artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet de werkgever in een inventarisatie en evaluatie alle risico’s en gevaren vast te leggen en de noodzakelijke beheersmaatregelen te nemen die arbeid voor de medewerkers met zich mee kan brengen. De werkgever moet daarop ook toezicht houden en deze verplichtingen gelden ook voor lithium batterijen.

Onderwerpen die aan de orde komen

  • Hoe werkt een lithium batterij?
  • Wat zijn de risico’s van lithium batterijen?
  • Hoe zorg je voor veiligheid op de werkvloer voor de medewerkers?
  • Hoe maak je een goed veiligheidsmanagementsysteem?
  • Hoe zorg je voor de juiste training en opleiding van je medewerkers?

Voor wie

Industrie- en Brzo-bedrijven, hoofd BHV, staffunctionarissen, SHEQ-/KAM-medewerkers en -leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsnoodorganisatie.

Externe sprekers

Johan van Peperzeel en Roel van Veen van Battery Safety Solutions hebben ervaring met veilige opslag en transport van-, werken met en recycling van (lithium)batterijen.

Battery Safety Solutions heeft een aantal producten ontwikkeld voor veilig transport en opslag van lithium batterijen en heeft een goede oplossing voor het beheersen van lithium-branden.

Interne spreker

Fokko van de Koppel, KWA-adviseur.

Wanneer en waar

Woensdag 25 maart 2020, van 13.30 – 16.30 uur.

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort

Kosten

Voor deze informatiemiddag wordt geen externe bijdrage in rekening gebracht.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 17 maart 2020*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.

*De bijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiebijeenkomst? Neem contact op met onze adviseur Fokko van de Koppel of met cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

Informatiebijeenkomst Lithium-ion batterijen, een vloek of een zegen?

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Nieuws