Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Informatiemiddag Gratis emissierechten aanvragen

28-01-2019 - KWA, Amersfoort

Voor de vierde ETS-handelsperiode 2021-2030

In 2021 begint de 4de handelsfase van de ETS waarbij in twee periodes van vijf jaar weer gratis emissierechten worden gealloceerd. Voor 30 juni 2019 moeten deze rechten worden aangevraagd.

De NEa heeft in haar eigen voorlichtingsbijeenkomsten gemeld dat er hogere eisen worden gesteld aan de methodologische keuzes en het vastleggen daarvan. Ook komen er steeds minder gratis emissierechten beschikbaar.

Voor ieder CO2-producerend bedrijf is het dus belangrijk zoveel mogelijk gratis rechten aan te vragen. Lukt dit niet, dan loopt dit behoorlijk in de papieren met de stijgende CO2-prijzen.

Berekening van de gratis toewijzing vindt plaats op basis van gegevens over de periode 2014 -2018. De aanvraag moet worden geverifieerd door de verificateur, die ook de emissiejaarverslagen verifieert. De aanvragen worden vervolgens inhoudelijk door de NEa beoordeeld en voor 30 september 2019 aan de Europese commissie beschikbaar gesteld.

Inhoud
In de informatiemiddag komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Ontwikkelingen Klimaatwet/klimaatakkoord: innovatiesubsidie en de verplichting om een CO2-reductieplan op te stellen voor bedrijven met meer dan 10 kt per jaar
  • Ontwikkelingen ETS-emissiehandel
  • Te ondernemen stappen voor de aanvraag van gratis emissierechten voor de periode 2021-2025 volgens KWA


Voor wie

Deze middag is voor de degenen binnen bedrijven (SHEQ-managers, energiecoördinatoren, etc), die met de uitvoering van de CO2-emissiehandel (ETS) zijn belast.

Wanneer en waar
Maandag 28 januari, van 13:15 - 16:15 uur.
Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 in Amersfoort.

Kosten
Voor deze informatiemiddag wordt geen externe bijdrage in rekening gebracht.

Vragen of extra informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze experts Bart Simons of Bas Oldenhof. Of met cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Aanmelden
Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Meld u via de button hieronder aan.

Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met routebeschrijving. De informatiemiddag wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers en tijdige publicatie van de methodes en formats door de NEa

Bijeenkomst

Informatiemiddag Gratis emissierechten aanvragen