VOL Webinar Duurzaam ondernemen: een tastbare aanpak

25-05-2021 - Online

Hoe ga ik als bedrijf concreet en praktisch invulling geven aan duurzaamheid? We willen wel, maar hoe krijgen we het nu echt van de grond? Waar staan we op de ‘duurzaamheidsladder’?

Onontkoombare vragen voor de komende jaren voor uw organisatie. En vragen die alsmaar belangrijker worden. Daarom een webinar zonder wolligheid maar met een tastbare aanpak. 

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met sociale, economische en maatschappelijke problemen, zoals schaarser wordende grondstoffen en hogere energieprijzen. Tegelijkertijd verlangen de Nederlandse en Europese overheid en consumenten dat bedrijven hun CO2 uitstoot en andere emissies verlagen, afval verminderen, aan ketenbeheer doen enzovoorts. Nogal een uitdaging!

KWA heeft de methodiek én communicatiemiddel ’De Verkenning’ ontwikkelt. U maakt kennis met die methodiek en wat het voor u doet, tijdens dit webinar.  

Met De Verkenning bieden wij u een manier om duurzaamheid concreet te maken voor uw organisatie en begeleiden wij u in het proces van verduurzaming. We gaan door op de stappen die u reeds genomen heeft. Op een praktische manier. 

Werken met De Verkenning

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de methodiek De Verkenning toegelicht.

Wanneer De Verkenning interessant lijkt voor uw organisatie en u de methodiek samen met KWA zou toepassen krijgt u een overzicht van de relevante duurzaamheidsthema’s en inzicht in relevante acties voor uw bedrijf, afgestemd op de afzonderlijke bedrijfsprocessen.

Met De Verkenning krijgt u een praktische eerste aanzet voor een planmatige aanpak voor duurzaam ondernemen en duurzame bedrijfsprocessen. 

Voor wie

Directie, managers, staffunctionarissen (SHEQ-, KAM- of facilitair managers), medewerkers van milieu- of KAM-afdelingen, maar ook voor de leidinggevenden van alle bedrijfsprocessen. 

Wanneer en waar

Dinsdag 25 mei 2021, 13.30 – 14.30 uur. Online sessie. 

Geen kosten

Voor deze informatiemiddag wordt geen externe bijdrage in rekening gebracht.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden. 

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 13 mei 2021*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een mail met inloggegevens. 

*De informatiebijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiebijeenkomst? Neem contact op met onze adviseur Marlene Huijer of Jan van Pelt of met cursuscoördinator Ingrid Steenbeek of Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bekijk ook:

13-06-2019

Reststromen herwaarderen

Bedrijven nemen grondstoffen in en produceren afval en reststromen die ze afvoeren. De grondstoffen ...

Spreker
Jan van Pelt
Managementsystemen en auditing

Tel.: 0334221381

E-mail: jvp@kwa.nl

Marlene Huijer
Duurzaamheid

Tel.: 0334221358

E-mail: mah@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Gerelateerde dienst
Circulaire economie en verduurzaming

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn brede begrippen waaraan elke onderneming een eigen inv...