window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Webinar Duurzaam ondernemen: een tastbare aanpak

13-09-2021 - KWA, Amersfoort

Hoe ga ik als bedrijf concreet en praktisch invulling geven aan duurzaamheid? We willen wel, maar hoe krijgen we het nu echt van de grond? Waar staan we op de ‘duurzaamheidsladder’?

Onontkoombare vragen voor de komende jaren voor uw organisatie. En vragen die alsmaar belangrijker worden. Daarom een webinar zonder wolligheid maar met een tastbare aanpak. 

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met sociale, economische en maatschappelijke problemen, zoals schaarser wordende grondstoffen en hogere energieprijzen. Tegelijkertijd verlangen de Nederlandse en Europese overheid en consumenten dat bedrijven hun CO2 uitstoot en andere emissies verlagen, afval verminderen, aan ketenbeheer doen enzovoorts. Nogal een uitdaging!

KWA heeft de methodiek én communicatiemiddel ’De Verkenning’ ontwikkelt. U maakt kennis met die methodiek en wat het voor u doet, tijdens dit webinar.  

Met De Verkenning bieden wij u een manier om duurzaamheid concreet te maken voor uw organisatie en begeleiden wij u in het proces van verduurzaming. We gaan door op de stappen die u reeds genomen heeft. Op een praktische manier. 

Werken met De Verkenning

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de methodiek De Verkenning toegelicht.

Wanneer De Verkenning interessant lijkt voor uw organisatie en u de methodiek samen met KWA zou toepassen krijgt u een overzicht van de relevante duurzaamheidsthema’s en inzicht in relevante acties voor uw bedrijf, afgestemd op de afzonderlijke bedrijfsprocessen.

Met De Verkenning krijgt u een praktische eerste aanzet voor een planmatige aanpak voor duurzaam ondernemen en duurzame bedrijfsprocessen. 

Voor wie

Directie, managers, staffunctionarissen (SHEQ-, KAM- of facilitair managers), medewerkers van milieu- of KAM-afdelingen, maar ook voor de leidinggevenden van alle bedrijfsprocessen. 

Wanneer en waar

Maandag 13 september 2021, 13.30 – 16.30 uur. 

Locatie

KWA Bedrijfsadviseurs B.V., Regentesselaan 2. 3818 HJ  Amersfoort

Geen kosten

Voor deze informatiemiddag wordt geen externe bijdrage in rekening gebracht.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 1 september 2021*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging. 

*De informatiebijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiebijeenkomst? Neem contact op met onze adviseur Marlene Huijer of Jan van Pelt of met cursuscoördinator Ingrid Steenbeek of Sylvia Lam, 033 4221330 / 033 4221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Webinar Duurzaam ondernemen: een tastbare aanpak

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Volgende bijeenkomst
Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u?