VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

01-06-2021 - Online

Online cursus nieuwe Omgevingswet

De Nederlandse omgevingswetgeving moet nog eenvoudiger en beter worden. Daarom wil de Nederlandse overheid al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor uw bedrijf? 

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Wij nemen u mee in wat de Omgevingswet gaat betekenen voor uw bedrijf. Een aantal wetten wordt opgenomen in die nieuwe Omgevingswet. Het betreft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Crisis- en Herstelwet.

Tijdens de online cursus gaan we in op:

  • de structuur van de Omgevingswet en de onderliggende wet- en regelgeving
  • lokale wetgeving en het omgevingsplan
  • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • de aanvullingswetgeving betreffende bodem en geluid
  • de procedure betreffende een vergunning en een melding (o.a. participatie)

Wij geven u deze dag niet alleen inzicht in de nieuwe wetgeving, maar ook handvatten om met de nieuwe wetgeving om te kunnen gaan.

KWA is de enige organisatie in Nederland die specifiek voor bedrijven een dergelijke cursus aanbiedt.

Vragen die onder meer aan de orde komen:

  • Wat staat waar?
  • Welke voorschriften gelden voor mij en wanneer ben ik in compliance?
  • Hoe werk ik met de nieuwe wetgeving(sprocedures)?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de nieuwe wetgeving voor mij?
  • In hoeverre moet ik nog voor 1 januari 2022 iets doen?

Na afloop van deze online cursus heeft u een overzicht van de belangrijkste vereisten uit de Omgevingswet, weet u hoe de vergunning/meldingsprocedure verloopt en hoe u kunt borgen dat u ook daadwerkelijk voldoet aan de regels.

Voor wie

Locatiemanagers, staffunctionarissen (SHEQ-, KAM- of facilitair managers), medewerkers van milieu- of KAM-afdelingen, maar ook voor projectleiders binnen bedrijven die te maken hebben met het aanvragen van vergunningen.

Wanneer en waar

De online training wordt in 2 delen gegeven. 

Dinsdag 1 juni van 9.00 – 13.00 uur inclusief pauze.

Dinsdag 8 juni van 9.00 – 13.00 uur inclusief pauze.

Kosten

€ 560,- per deelnemer (exclusief btw).

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk u voor deze bijeenkomst aan te melden. 

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze expert Mieke Lucas of met de cursuscoördinator Ingrid Steenbeek of Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bekijk ook:

03-03-2020

Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2020 het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangeno...

Spreker
Mieke Lucas
Vergunningen en milieu

Tel.: 0334221385

E-mail: ml@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Gerelateerde dienst
Wet- en regelgeving

Makeonline wet- en regelgeving van KWA biedt u dé oplossing om op de hoogte te komen en te blijven van díe arbo- en mi...