Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Online cursus Omgevingswet

08-12-2020 - Online

De overheid wil al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. U leert tijdens onze online cursus wat die nieuwe Omgevingswet betekent voor uw bedrijf. 

KWA is de enige organisatie in Nederland die specifiek voor bedrijven een dergelijke cursus aanbiedt.  

De Nederlandse omgevingswetgeving moet nog eenvoudiger en beter worden. Daarom wil de Nederlandse overheid al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. Een aantal wetten die hierin worden opgenomen, zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Crisis- en Herstelwet.

De ingangsdatum is 1 januari 2022. We raden u aan tijdig in actie te komen en goed voorbereid te zijn. 

Wat betekent de wet voor uw bedrijf?

Wij nemen u mee in wat de Omgevingswet gaat betekenen voor uw bedrijf.

Tijdens de cursus gaan we in op:

  • De structuur van de Omgevingswet en de onderliggende wet- en regelgeving
  • Lokale wetgeving en het omgevingsplan
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • De aanvullingswetgeving betreffende bodem en geluid
  • De procedure betreffende een vergunning en een melding (o.a. participatie)

Wij geven u niet alleen inzicht in de nieuwe wetgeving, maar ook handvatten om met de nieuwe wetgeving om te kunnen gaan.

Vragen die onder meer aan de orde komen:

  • Wat staat waar?
  • Welke voorschriften gelden voor mij en wanneer ben ik in compliance?
  • Hoe werk ik met de nieuwe wetgeving(sprocedures)?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de nieuwe wetgeving voor mij?
  • In hoeverre moet ik nog voor 1 januari 2022 iets doen?

Na afloop van deze cursus heeft u een overzicht van de belangrijkste vereisten uit de Omgevingswet, weet u hoe de vergunning/meldingsprocedure verloopt en hoe u kunt borgen dat u ook daadwerkelijk voldoet aan de regels.

Voor wie

Locatiemanagers, staffunctionarissen (SHEQ-, KAM- of facilitair managers), medewerkers van milieu- of KAM-afdelingen, maar ook voor projectleiders binnen bedrijven die te maken hebben met het aanvragen van vergunningen.

Wanneer en waar

De online training wordt in 2 delen gegeven. 

Dinsdag 8 december 2020, 9.00 – 13.00 uur inclusief pauze. 

Dinsdag 15 december 2020, 9.00 - 13.00 uur inclusief pauze. 

Kosten

€ 550,-- per deelnemer (exclusief btw).

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 26 november 2020*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.

*De cursus wordt gegeven onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze expert Jette Muijsson of met de cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Inschrijven

Indien dit niet van toepassing is, graag dit aangeven
Bekijk ook:
Nieuws