Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Cursus Klimaatakkoord

10-02-2020 - Amersfoort

U krijgt een actueel overzicht van de laatste stand van zaken. Én als tijdelijk aanbod: inzicht in de financiele consequenties voor uw specifieke situatie. 

Het is een ambitieuze doelstelling: 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dit staat in het Klimaatakkoord van 28 juni. De visie van het kabinet voor de industrie is uitdagend: een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. De industrie omarmt de koers en levert een relatief grotere bijdrage van 59%. Met de achterban, georganiseerd in zes clusters, wordt het ontwerpakkoord door de industrie verder uitgewerkt.

KWA zet in deze cursus de laatste stand van zaken en de belangrijkste kansen en risico’s voor u op een rij. Een actueel overzicht en de consequenties van de beleidsinstrumenten, zoals de opslag duurzame energie (ODE), Nederlandse CO2-heffing en Stimulering Duurzame Energie ++, worden gepresenteerd.

Op basis van het energieverbruik van uw productielocatie, ontvangt u tijdens deze cursus een overzicht van de financiële consequenties voor uw specifieke situatie. Er is ook ruimte voor persoonlijke feedback hierop door een van onze experts.

Transformeren naar een CO2-neutrale productie vraagt om een specifieke strategie. Dat is locatiespecifiek maatwerk. Onze aanpak om klanten te ondersteunen in deze uitdaging, is gebaseerd op jarenlange ervaring in verschillende industriële sectoren. Een CO2-reductieplan voor een productielocatie voorziet in de implementatie van een optimale mix van opties op de juiste momenten.

Programma

 • CO2-reductiedoelstellingen Klimaatakkoord
 • Belangrijkste beleidsinstrumenten
  • Verhoging Opslag Duurzame Energie (ODE)
  • Verbreding Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+(+))
  • Gevolgen ETS en nationale CO2-heffing
 • Overzicht financiële consequenties voor uw eigen situatie
 • Persoonlijke feedback op uw financiële consequenties
 • 2 casussen CO2-reductieplan voor productielocaties

Voor wie

Energiecoördinatoren, duurzaamheidsmanagers, SHEQ- of KAM-managers, technische dienstfunctionarissen in productiebedrijven, die te maken hebben met de energiehuishouding.

Wanneer en waar

Maandag 10 februari 2020, van 13:00 tot 17:00 uur.

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,--.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de  Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 26 januari 2020*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.

*De cursus wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze experts Bas Oldenhof en Bart Simons, of met de cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

Cursus Klimaatakkoord

Vul een telefoonnummer in met minimaal 7 cijfers
Bekijk ook:
Nieuws