Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN
Bijeenkomst

Cursus ISO 50001 / Energiemanagement

21-09-2020 - Amersfoort

Als onderdeel van de wereldwijde energietransitie in de komende decennia, is het voor bedrijven een belangrijke uitdaging om te transformeren naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om dit te bereiken is continu en gedurende een lange periode actie nodig op alle niveaus binnen uw bedrijf op de aspecten techniek, gedrag en organisatie. Energiemanagement is daarbij onmisbaar.

Naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering

Energiemanagement geeft in brede zin invulling aan de structurele verbetering van het energieverbruik en daarmee aan kostenbesparing. Met meer grip op uw energieverbruik, neemt uw procesefficiency toe en bent u beter voorbereid op de energietransitie die op dit moment al plaatsvindt.

Energiemanagement en kostenbesparing

Tijdens deze eendaagse training wordt Energiemanagement aan de hand van praktijkcases uitgelegd. U krijgt toelichting op de wettelijke verplichtingen die raakvlak hebben met energiemanagement.

Na afloop van deze cursus bent u in staat om met de opgedane kennis op de aspecten techniek, gedrag en organisatie de structuur van energiemanagement te begrijpen en toe te passen in uw organisatie.

Programma

  • Ontwikkelingen van relevante wet- en regelgeving
  • Normeisen die ISO 50001 aan een energiemanagementsysteem stelt
  • Energiebeoordeling uitvoeren met een energie-aspectenregister
  • Methodes en technologie om energie efficiënter in te zetten
  • Energieprestatie-indicatoren, doelstellingen, taakstellingen, actieplannen
  • De invloed van organisatorische processen en installaties op het energieverbruik
  • Ontwerpen en uitvoeren van bewustwordingscampagnes/trainingen
  • Stappenplan voor implementatie
  • Voordeel en kosten van ISO 50001-certificering

Voor wie

Projectleiders, project engineers, milieucoördinatoren, energiecoördinatoren en technische dienstfunctionarissen in productiebedrijven, die te maken hebben met de energiehuishouding.

Wanneer en waar

Maandag 21 september 2020, van 9.00 – 16.30 uur.

Locatie: KWA Bedrijfsadviseurs aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort.

De dag wordt 'coronaproof' gegeven volgens de richtlijnen van het RIVM.

Kosten

€ 550,-- per deelnemer (exclusief btw, inclusief syllabus en lunch).

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Het is ook mogelijk de cursus incompany te verzorgen.

Aanmelden

Wilt u zich (of een collega) aanmelden? Klik op de Inschrijven-button.

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 8 september 2020*. Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.

*De cursus wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen of informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze cursus? Neem contact op met onze experts Wobbe van den Kieboom en Marcel van den Bovenkamp, of met cursuscoördinator Mariska Guliker / Sylvia Lam, 0334221330 / 0334221371, bedrijfscursus@kwa.nl.

Bijeenkomst

Cursus ISO 50001 / Energiemanagement

Indien dit niet van toepassing is, graag dit aangeven
Bekijk ook:
Nieuws