window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

ARIE-implementatie: uw bedrijf compliant

06-02-2023 - Online

De nieuwe ARIE-regeling komt eraan. Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangepast. Bedrijven met gevaarlijke stoffen krijgen ermee te maken. Bent u er klaar voor?

Als binnen uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, bestaan er risico’s voor de gezondheid van de werknemers. De overheid wil dat veiligheid en gezondheid van werknemers meer aandacht krijgt. Daarvoor is de reeds lang bestaande Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE)-regeling aangepast. De nieuwe regeling sluit aan bij de systematiek van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). 

Of u er iets mee moet doen, hangt af van de hoeveelheid (categorieën) gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf aanwezig kan zijn. Wat verandert er dan voor uw bedrijf? Heeft u er grip op? 

Belangrijk om te weten

  • Voor bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen, is de nieuwe ARIE-regeling automatisch van toepassing. Zij moeten actie ondernemen.
  • De drempelwaarden voor de hoeveelheid gevaarlijke stoffen ligt op 30 % van de lage drempelwaarde in het Brzo 2015. Aan de hand van ons stappenplan stellen we vast of uw bedrijf de drempelwaarde(n) overschrijdt.
  • Als uw bedrijf onder de ARIE regeling valt, hebt u bepaalde verplichtingen.
  • U heeft tot 1 januari 2024 de tijd om compliant te worden (overgangsrecht).
  • De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat handhaven op de voorschriften uit de nieuwe ARIE-regeling.

Voor wie

Iedereen die meer wil weten over de ARIE-regeling, die op 1 januari 2023 ingaat. 

Wanneer

Maandag 6 februari 2023, van 10.30 tot 12:00 uur.

Locatie

Online 

Kosten

Voor deze informatiemiddag hoeft u niet te betalen.

Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

U meldt zich aan via het formulier op deze pagina. 

U kunt zich tot 25 januari 2023. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging.

*De cursus gaat door als er voldoende deelnemers zijn

Vragen of extra informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze informatiemiddag? Neem contact op met onze adviseurs Gerard Oude Wesselink of Walter IJbema of met cursuscoördinator Esther Schroevers of Sylvia Lam, 0334221307 / 0334221371 bedrijfscursus@kwa.nl 

 

Bekijk ook:

11-09-2018

Veiligheid en bodembescherming hand-in-hand

Bedrijven moeten aan veel regels voldoen om in compliance te zijn. Zo moet een bedrijf bij uitvoerin...

Spreker
Gerard Oude Wesselink
Procestechniek en Hazop

Tel.: 0334221343

E-mail: gow@kwa.nl

Walter IJbema
KAM management

Tel.: 0334221353

E-mail: wij@kwa.nl

Volgende bijeenkomst
Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...