window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Reststromen herwaarderen

Bedrijven gebruiken grondstoffen, en produceren afval en reststromen die ze vervolgens afvoeren. De grondstoffen aan de inputzijde zijn vaak te vervangen door reststromen van andere partijen. We noemen dat secundaire grondstoffen. Echter, er komt complexe wet- en regelgeving bij kijken. KWA ondersteunt u bij het inzetten van reststromen.

Bedrijven gebruiken grondstoffen, en produceren afval en reststromen die ze vervolgens afvoeren. De grondstoffen aan de inputzijde zijn vaak te vervangen door reststromen van andere partijen. We noemen dat secundaire grondstoffen. Echter, er komt complexe wet- en regelgeving bij kijken. KWA ondersteunt u bij het inzetten van reststromen.

Hoe gaan we om met reststromen?

Met de levering van eindproducten gaan ook reststromen gepaard, bijvoorbeeld verpakkingen. Daarnaast produceert een bedrijf bijproducten en de ‘werkelijke’ afvalstromen (afvalwater, afvalmaterialen). Het onderstaande figuur geeft deze productstromen grafisch weer.

Circulaire economie en duurzaamheid

Aandacht voor reductie van rest- of afvalstromen is een onderdeel van de circulaire economie en daarmee van duurzaam ondernemen. Kunnen deze reststromen elders nuttig worden ingezet of is hergebruik mogelijk? Aandacht voor reststromen is lonend. KWA adviseert bedrijven hoe afvalstromen te reduceren, bijvoorbeeld door procesaanpassingen, en hoe reststromen weer opnieuw in te zetten zijn.

Kostenreductie en inkomsten

Een tweede reden om reststromen beter te bekijken is kostenreductie of extra opbrengst. Afvoer van afval kost immers geld en wordt steeds duurder. Verder zijn afvalbergen maatschappelijk erg ongewenst. Technische of organisatorische aanpassing binnen processen en of producten maken dat reststromen meer inzetbaar worden voor een nuttige toepassing of hergebruik.

Complexe wetgeving helpt niet

‘Mijn afvalstroom kan binnen het proces van ons buurbedrijf worden gebruikt, hoe regel ik dat?’ is een vraag die wij regelmatig krijgen. Het is lastig om buiten het eigen interne productieproces als bedrijf circulair te handelen en actief bij te dragen aan de circulaire economie. Complexe wetgeving helpt niet mee, die is op dit vlak nog in ontwikkeling. De definities van reststromen zijn ook onduidelijk. Zo lopen bedrijven die circulair willen handelen, bijvoorbeeld tegen het probleem aan dat ze als afvalstoffenverwerker kunnen worden aangemerkt.

Hoe ondersteunt KWA u? 

Wij zorgen ervoor dat een bedrijf geen afvalverwerker wordt genoemd en circulair kan opereren. Ongewenst is dat de indeling van het bedrijf in een andere milieucategorie valt waardoor strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat. KWA voorkomt dat een bedrijf zomaar vergunningplichtig wordt of dat u een milieueffectrapportage-(MER)beoordeling of Bibob-toets dient uit te voeren.

Uit een diepere blik op het grondstoffengebruik, op componentniveau, kan blijken dat deze zich niet lenen voor hergebruik. Goede intenties verzanden hierdoor heel gemakkelijk in het handhaven van de huidige productiewijze. KWA draagt oplossingen aan om uit deze impasse te raken en creëert kansen om op grondstoffen te besparen en kosten voor afval te reduceren.

Heeft u ondersteuning nodig om bovenstaande knelpunten en uitdagingen aan te pakken? Neem dan contact op. 

Bekijk ook

15-08-2021

Samen uw duurzame toekomst verkennen

Samen aan de slag om duurzaamheid echt op de kaart te zetten, met een gloednieuwe methode. 

13-06-2019

Reststromen herwaarderen

Bedrijven nemen grondstoffen in en produceren afval en reststromen die ze afvoeren. De grondstoffen ...

Gerelateerde dienst
Juridisch advies

Uw bedrijf dient te voldoen aan verschillende vereisten, vastgelegd in wet- en regelgeving en in uw vergunning(en). Naas...