DienstenWater

Adviseurs

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Marette Zwamborn

033 422 13 62 mhz [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
drs. Frank de Vos

033 422 13 15 fdv [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Mascha van Hofweegen

033 422 13 56 mvh [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Rob Schoon

033 422 13 59 rs [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
drs. Ad van Bokhoven

033 422 13 60 avb [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Wietske Terpstra

033 422 13 63 wt [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. André Lokhorst

033 422 13 23 al [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Fons Heuven

033 422 13 37 ajh [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Paul ten Have

033 422 13 39 pth [at] kwa [dot] nl

Water is essentieel binnen vrijwel alle productieprocessen én als energiedrager voor bijvoorbeeld bodemenergiesystemen. Zowel de mogelijkheden, beschikbaarheid, kwantiteit, kwaliteit, kosten, risico’s als wet- en regelgeving vragen om een deskundige kijk op waterzaken.

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening. Bij meer dan 400 systemen is KWA betrokken qua haalbaarheidsstudie, effectenstudie, ontwerp, vergunningaanvraag, realisatie en/of monitoring.

Watervoorziening

Voor de inname van drinkwater, grondwater en/of oppervlaktewater, maar ook voor het hergebruik van proceswater (uw watervoorziening), is KWA expert op het gebied van de haalbaarheid, de eventueel benodigde behandelingen en de vergunningen en/of monitoringsverplichtingen.

Ketel-, koel- en proceswater

Onze kennis van waterbehandeling zorgt voor optimaal watergebruik tegen zo laag mogelijke kosten én voorkomt problemen door corrosie en/of afzettingen, bijvoorbeeld in uw stoomketel of koeltoren.

Corrosie

Die kennis over water(behandeling), materialen en energietechniek zorgt dat KWA specialist is in het identificeren van corrosie en schade binnen procesinstallaties en sprinklersystemen. En wellicht nog belangrijker, hoe dit voorkomen kan worden.

Legionella

Voor een beheersplan met risico-inventarisatie of legionella-audit, zoekt KWA naar een praktische invulling van risicobeheersing legionella, passend binnen de wet- en regelgeving. Zowel voor drinkwater- als proceswatersystemen als (open) koeltorens.

Afvalwater

Beheerst uw bedrijf de lozingskosten, voldoet de samenstelling van uw afvalwater aan de lozingseisen of zijn er knelpunten op vergunninggebied? Een optimale lozingssituatie voldoet in ieder geval aan de wet- en regelgeving, met aandacht voor het milieu, de kosten en optimalisaties.

Water in de omgeving

Bij nieuwbouw- of herontwikkelingsprojecten geldt soms een verplichte watertoets. Andere aandachtspunten zijn wateroverlast, afvoer van hemelwater en overtollig grondwater. Separaat onderzocht of als toetsing op de wateraspecten in BREEAM of andere duurzaamheidstoetsen.

Voor actuele nieuwsberichten over Water klikt u hier.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Paul Ploumen

Syndicate content