DienstenRealisatie

Onder Realisatie verstaan we bij KWA de begeleiding van een veranderingsproject bij een klant: het proces om vanuit een (voor)ontwerp te komen tot een daadwerkelijk resultaat. Of het nu gaat om veranderingen van de terreininrichting, van gebouwen of installaties en machinelijnen, er komen vele zaken op u af, waarbij onze adviseurs deelaspecten kunnen uitvoeren of tijdens het gehele proces de projectmanager of het projectteam inhoudelijk ondersteunen.

Het projectteam van uw realisatieproject is gericht op het primaire proces van het project: ontwerp/engineering, inpassing in het bedrijfsproces en realisatie, kosten- en tijdsbewaking, voldoen aan interne eisen en regelgeving. KWA opereert binnen een realisatieproject, al dan niet binnen het projectteam, veelal als ondersteuner, begeleider of procesmanager van met name de tweede schil; de items die niet op de primaire hoofdlijn liggen.

 Schematisch ziet dat er als volgt uit:  
    
Wij brengen onze specialistische kennis in op het gebied van:
 • vergunningen (aanvraag + ondersteunende onderzoeken )
 • bodem (onderzoek, sanering, grondstromen)
 • water (onttrekking, besparing, afvalwater)
 • geluid, geur, emissies 
 • proces engineering: (detail)ontwerp van een installatie
 • second opinions 
In het gehele ontwikkelproces van procesbegeleiding en borging van deelaspecten, kan daarnaast gedacht worden aan:
 • veiligheidsaspecten
 • arbo
 • bewaking van ontwerpeisen

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : André Lokhorst, Bas Oldenhof