DienstenLucht

Adviseurs

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Rob Trenning

033 422 13 75 rtr [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Jan-Carel Nieuwland

033 422 13 92 jcn [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Martin van der Slik

033 422 13 87 mvs [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Erik Bleichrodt

033 422 13 90 ebl [at] kwa [dot] nl

Emissies van uw (stook)installaties, geur of stikstofdepositie hebben impact op de directe omgeving van uw bedrijf. Klachten uit de omgeving of effecten op natuurgebieden kunnen het gevolg zijn. Onze specialisten helpen u met het in kaart brengen van de effecten en beheersmogelijkheden. Zo blijft u voldoen aan uw vergunde situatie en bent u in compliance.

  

Berekenen en modelleren van luchtemissies

Bij veranderingen in uw bedrijfssituatie, moeten gevolgen voor emissies naar de (leef)omgeving in kaart worden gebracht. Dit geldt zowel voor lucht als voor geluid. Hiervoor gebruiken de KWA-specialisten rekenprogramma’s als Stacks en Aerius. Resultaten worden -indien nodig- gecontroleerd met behulp van metingen. Wij bieden een samenhangende aanpak voor zowel geluid- als luchtaspecten in uw project.

Stikstofdepositie

Beoordeel nu zelf met deze indicatieve scan in hoeverre stikstofdepositie voor u een belangrijk thema is. Bij uitbreiding of oprichting van een bedrijf mag stikstofdepositie de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden niet nadelig beïnvloeden. Samen met u stellen wij een passende beoordeling op van de milieueffecten op diverse habitats. Berekeningen ondersteunen dit en waar nodig helpen wij bij het aanvragen van een vergunning of melding volgens de Natuurbeschermingswet (Nbw).

Emissiereductie

Op basis van uitgevoerde (lucht)emissie-onderzoeken is het mogelijk om de verschillende oplossingen en maatregelen met elkaar te vergelijken. Ook hier is synergie met geluidmaatregelen mogelijk. Met behulp van (3D-)visualisaties kunt u weloverwogen keuzes maken, zoals het inzetten van modernere installaties of aanpassingen aan bestaande processen. Onze adviseurs kijken niet alleen naar het type installatie, maar ook naar wat passend is in uw bedrijfssector.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Rob Trenning

Syndicate content